Bağlı ve İgili Kuruluşlar

Trump, İran’ın gururunu ve ihtişamını yaraladı. Soleimani’nin suikastının ardından ABD ve İran ne yapacak?

General Qassem Soleimani'nin öldürülmesi, 1979 devriminden ve ABD Tahran'daki büyükelçiliğinin işgalinden bu yana ABD ve İran arasında patlak veren en büyük krizdir.

Bugünkü durum, geçmişte ABD ile İran arasında tanık olduğumuz gerilimlerin çok ötesine geçiyor ve bundan sonra ne olacağını tahmin etmek mevcut koşullar altında zor.

Çok geçmeden bu “kontrollü krizin” devam edip etmeyeceğine veya tam bir yıkım yoluna yol açacak yeni bir oyunun uygulanıp uygulanmayacağına dair işaretler görebileceğiz.

İran ve ABD ya da İsrail arasındaki artan krize eşlik eden herhangi bir açıklama, konuşma ya da tehditten “İsrail'i haritadan silmek” ten hiç bahsedilmedi.

Ayrıca ABD'ye çarpma tehdidi yoktu İran'da bir rejim değişikliğinden veya açık savaş tehdidinden de bahsedilmedi. İsrail’in “en büyük düşmanı” na yönelik okları her zaman hedeflerini kaçırdı.

ABD İran'ı hedef alarak ülkeleri işgal etti. İran, ABD'yi hedef alarak işgalden yararlandı

ABD, İran'ı hedef alarak Müslüman ve Arap ülkelerini işgal etmeyi ve yok etmeyi başardı. Yüz binlerce insan öldürüldü ve şehirler yerle bir edildi. Ezilen ülkeler ve halklar bu süreçte ana düşman oldular. İran'ı hedefleme bahanesiyle İsrail Filistin, Lübnan ve Suriye'yi vurdu.

ABD işgali sayesinde İran Irak'ın hükümdarı oldu ve bölgedeki etkisinin aşırı seviyelere ulaştığını gördü. ABD'ye nişan alarak mezhep savaşlarını genişletti ve binlerce sivil sadece “mezhepsel bağlılıkları” nedeniyle katledildi.

“Büyük Şeytan Amerika ile savaşa girme” bahanesi, devrimden bu yana Tahran için en önemli propaganda aracı haline geldi. Ama kırılmış bir Müslüman dünyasını, mezhep savaşlarını ve Pers emperyalizmini sonrasında bıraktı.

Tabii ki İran'a karşı ABD veya İsrail ile asla taraf olmayacağız. Bu, bölgedeki herhangi bir kişi veya ülke için kabul edilemez.

Temel prensibimiz şudur: ABD veya herhangi bir yabancı ülke tarafından bölgemize yönelik herhangi bir saldırı veya girişime karşı çıkmak. Bu ilke bir duruş.

Bununla birlikte, ABD işgallerini, “düşman” olarak adlandırılan Müslümanları ayrım gözetmeden katleterek mezhep savaşlarını veya Fars milliyetçiliğini yaymak için “ABD ile savaşırken” başka bir savaş başlatmak için kullanmak, kabul edebileceğimiz bir şey değildir.

Kimse suçlarını başkalarının günahlarını kullanarak ele alamaz. Kimse başka birinin kanını kullanarak suçlarını yıkamaz. Hiç kimse aynı bölgeye aynı emperyalizmle karlı bağlarını korurken, tüm bölgeye “emperyalizmle mücadele ettiklerini” söyleyemez.

ABD'ye karşı savaşıyor gibi görünen İran, Washington'la birlikte savaşan Suudi Arabistan ile birlikte tüm bölgeyi yok etti. Bu iç cephedeki savaş, ABD işgaline ve yıkımına yol açtı.

Arap-Fars veya mezhep savaşı olarak adlandırdığımız bu çatışma bölgemizi işgal etme bahanesi olacak. Çünkü ABD İsrail'in işgalini ve desteğini haklı çıkarmak için bölgede böyle iç çatışmalara ihtiyaç duyuyor.

Basra Körfezi, Kızıl Deniz, Akdeniz: Bölgenin en büyük çatışması patlak vermek üzere

Kimse bu savaşın biçimini, ölçeğini ve hedefini İran ya da Suudi Arabistan'la birlikte tam olarak anlayamayacak.

En kötü yanı, bölgenin henüz bu iç çatışmaların en kötüsüne tanık olmamış olmasıdır. Şimdiye kadar bazı ülkelerle sınırlı, ancak daha sonra tüm bölgeye yayıldığına tanık olacağız.

Bu cephelere ve kamplara bir son vermezsek, bölgeyi Libya'dan Pakistan'a kadar yutuyor. Ayakta hiçbir şey kalmayacak, özellikle Basra Körfezi, Kızıldeniz ve Doğu Akdeniz.

Planlanan, “Büyük Savaş” dedikleri şeyin hesaba katılmasıdır. Bu, Batı tarafından ele geçirilen bir yıkım hareketi. İran, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri gibi ülkeler de bu büyük tasarımda yer aldı.

Qassem Soleimani bu tür savaşın öncülerinden biriydi. ABD düşmanlığı kisvesi altında doğrudan ABD ile iş yapıyordu; Halep, Irak, Yemen, Lübnan ve başka yerlerde gizli ve mezhepsel savaşları yönetti. Sonra ABD tarafından öldürüldü.

Bu açıdan bakıldığında, atılan ABD-İran tehditlerini incelemeye ihtiyaç vardır.

Soleimani'ye bağlı güçler Halep'te katledildiklerinde o kadar kötü bir şekilde acı çektik ki şöyle dedik: “İran'ın gözyaşlarını silmek için kimsenin kalmadığı bir gün gelecek.” Dün Tahran'daki cenazede gözyaşlarının dökülmesini gördükten sonra Khamenei'ninkiler de dahil olmak üzere bir kez daha hatırlattım. Bütün bunlardan geçmek zorunda mıydık!

İran, bağlı kuruluşlar ve adına vekalet savaşı alan grupların ifadeleri, yanıtlarının belirli bölgeler ve ülkelerle sınırlı olmayacağını iddia ediyor. Bu, çatışmanın tüm ülkelere yayılacağı anlamına gelir. Evet, İran gerekli güce sahip. Ancak, İran'ın gelecek olanlara vereceği yasa tasarısı bugünkünden çok daha büyük olabilir.

Trump ve ABD yönetiminin açıklamaları, “karar vericiler ve“ kültürel alanlar ”(ki bu Şiiler için kutsal yerler olarak düşünülüyor) dahil olmak üzere geniş bir hedef listesi veriyor.

Bu, bölgemizin imha planlarının artık gizlenmeyeceği anlamına geliyor. Dini ve mezhepsel simgelerin hedeflenmesi onu asla bitmeyecek bir medeniyet ve kimlik hesaplamasına dönüştürür.

ABD Başkanı tarafından dün yayınlanan ve “İran hiçbir zaman nükleer silahlara sahip olmayacak” başlıklı bir tweet daha da korkunç bir mesaj gönderdi. Gerçekten blöf yapmıyorsa, İran ilk kez açık bir hedef haline gelecektir.

“Kontrollü” ABD-İran çatışmasının sona ereceği günler demek. ABD, Trump’ın “çılgınlığı” yoluyla belirlenen politikalara son verdi. İran ile kontrollü çatışma politikasını da destekleyecek. Bu, böyle bir sonucu zorlayacağı anlamına geliyor. Bu bir kıyamet senaryosu olurdu!


Trump, Qassem Soleimani'ye saldırarak ve öldürerek İran'ın gururunu ve onurunu kararttı, çünkü Tahran’ın Suriye, Irak, Yemen ve Lübnan’daki emperyal nedenlerinin bir simgesiydi; belki de ülkenin bir sonraki başkanıydı

İran'a böyle bir üst düzey yetkiliyi hedef alan bir suikastin gerçekleşeceği hiç görülmedi. Çünkü Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen'in “hak sahibi” gibi davranıyor. ABD “sınırlarını” biliyor; böyle sarhoş edici bir gücün etkisi altındaydı.


ABD-İsrail ve İran arasında tam teşekküllü bir savaşın çıkıp çıkmayacağı hala görülüyor. Ancak, ilk önce en vahşice vekalet savaşlarına tanıklık edeceğiz. İran'ı doğrudan vurmaları ne kadar uzun sürerse, açık savaş tehdidi o kadar küçük olur.

Hesaplaşma Irak, Suriye, Yemen, Lübnan ve Basra Körfezi'nde gerçekleşecek. İran ve Suudi Arabistan arasında Irak işgalinden ve Suriye savaşından bile daha büyük bir hesaplaşmaya tanık olacağız.

BAE ve Suudi idarelerinin Mısır ve Körfez ülkelerinin İran'la istikrarsızlaştırmaya yönelik çabaları sıcak bir savaşa dönüşebilir. Sonuç ne olursa olsun, bir savaş yine Irak ve Basra Körfezi'ni havaya uçuracaktı. Böyle bir senaryoda, yok edilecek ilk ülkeler Körfez ülkeleri.


Mezhep savaşları yoluyla pazarlanacak herhangi bir yüzleşmeye tüm bölge karşı çıkmalıdır. Aksi takdirde hiçbir ülke kurtulmaz.

Elbette ABD veya İsrail olsun, herhangi bir batı ülkesiyle bölgemize saldıran koalisyon veya dış güçle karşı karşıya kalacağız.

Ülke ne olursa olsun, bölgedeki çatışmalara asla kör bakmayacağız, Batı tarafından düzenlenen bir savaşa sessiz bir parti olmayacağız.

Şimdi acil olan gerginlikleri etkisiz hale getirmek ve onları kontrol altına almak. Bunu yapmazsak, tüm bölge kıyamet senaryosuna sürüklenir.
submitted by NewsJungle to TurkishNews [link] [comments]

Riskli Yapı Olduğu Tapu Kaydına Şerh Verilen Gayrimenkulde Tapu Harcı Muafiyeti

Ülkemiz sınırları içinde yaşayan vatandaşların sağlıklı, düzenli ve güvenli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Bu yaşama hakkına yönelik kentleşmeyi devletimiz gerçekleştirmektedir. Devlet kentsel dönüşüm sürecine işlerlik kazandırmak için bu vergi, harç vb. yükümlülüklere ilişkin istisnalar getirmiştir.
6306 sayılı Kanun’a göre, dönüşüm kapsamındaki vergi, harç ve diğer konulardaki istisnalar tek tek sıralanmaktadır.
Bu istisnalar sırasıyla;
-Noter harcı istisnası,
-Tapu ve kadastro harcı istisnası,
-Belediyelerce alınan harçlara ilişkin istisna,
-Damga vergisi istisnası,
-Veraset ve intikal vergisi istisnası,
-Kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paraların BSMV’den
arındırılmasına yönelik istisna,
-Döner sermaye ücreti altında alınan bütün ücretlerle alakalı istisna şeklindedir.
Ancak, buna rağmen ihtilaflar devam etmekte, kamu idareleri açık istisnaya rağmen harç almaktadır. Bunun sonucunda da hak mağduriyetleri yargıya taşınmaktadır.
Benzer bir olayda İzmir 2. Vergi Mahkemesi Hakimliğince verilen 09/03/2017 gün ve E:2016/998, K:2017/169 karar ile gündeme gelmiştir.
Davacı, İzmir İli, Konak İlçesinde riskli bina olduğu tespit edilen ve yıkılarak 6306 sayılı Yasanın 6.maddesi kapsamında üzerine müteahhit şirket tarafından inşa edilen taşınmazdan bir daire almıştır.
Satın aldığı dairenin satış işlemi nedeniyle 10.800,00-TL tapu harcı ödemiştir.
Daha sonra, 6306 sayılı yasanın 7.maddesi gereğince, bu kanun kapsamında yapılan işlem, sözleşme, tescil ve devirler ile uygulamaların harçtan muaf olduğu gerekçesi ile Vergi Dairesinden düzeltme yolu ile ödenen bedelin iadesini istemiştir.
Bu işleme Vergi Dairesi cevap vermemiş, bu nedenle zımnen reddine ilişkin işlemin iptali ve tecil faizi ile birlikte iadesini talep etmiştir.
İzmir 2. Vergi Mahkemesi de, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olduğu tapu kaydına şerh verilen gayrimenkul üzerine inşa edilen taşınmazdaki müteahhide ait olan bağımsız bölümün davacıya satışı işleminin bu Yasanın 7.maddesindeki muafiyet hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağı hususunun tespitine bağlı olduğu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 7.maddesi 9.fıkrasında "bu Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamaların, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden, kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paraların ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesna olduğu" düzenlemesi getirildiği, yine 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16.maddesinin 9/ç fıkrası " İlgili kurum ile uygulama alanındaki yapıları malik olarak kullanan gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince yapılan; uygulama alanındaki yapıların dönüşüme tabi tutulmadan önce ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemleri ile Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapıların ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemleri olduğu, bu işlem ve uygulamalar ile uygulama alanındaki yapılarla ilgili olarak, noterler, tapu ve kadastro müdürlükleri, belediyeler ve diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde Kanun uyarınca yapılan diğer işlemler hakkında (a) ve (b) bentlerinde belirtilen vergi, harç ve ücret muafiyetleri uygulanır." şeklinde olduğu, uyuşmazlığa konu olayda, riskli yapı şerhi bulunan taşınmaz üzerine 6306 sayılı Kanun hükümlerine göre yeniden inşa işini yapan müteahhit firma tarafından maliki olduğu bağımsız bölümün davacıya satıldığı, davacının yaptığı satın alma işleminin 6306 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi gereken bir işlem olduğu ve bu işlem ilgili Kanunun 7/9. maddesi gereğince tapu harcından muaf olduğundan davalı idarenin ödenen tapu harcının iadesine ilişkin talebinin zımnen reddi yönündeki işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, 09/03/2017 gün ve E:2016/998, K:2017/169 sayılı kararı ile davanın kabulüne, davalı idare tarafından tahsil edilen tapu harcının davacıya iadesine karar vermiştir.
Bu karar Vergi Dairesi tarafından istinaf edilmiş, İzmir BİM - 3. Vergi Dava Dairesi Esas No.: 2017/833 Karar No.: 2017/1260 Karar tarihi: 26.09.2017 kararı ile İzmir 2. Vergi Mahkemesi Hakimliğince verilen 09/03/2017 gün ve E:2016/998, K:2017/169 sayılı kararın dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmı usul ve yasaya uygun olduğuna kesin olarak 26/09/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.
Sonuç olarak, riskli yapı olduğu tapu kaydına şerh verilen gayrimenkul üzerine inşa edilen taşınmazdaki müteahhide ait olan dairenin ilk kez tüketiciye satışı işleminden doğan tapu harcı vergiden muaftır.
Av.Ahmet Can
İletişim Bilgilerimiz :
Tel : 0 532 409 18 85
Mail : [[email protected]](mailto:[email protected])
Form : Üzerine Tıklayınız
İletişime geçmek için 0 532 409 18 85 no’lu telefondan arayabilir, [[email protected]](mailto:[email protected]) adresine mail gönderebilir ya da bu formu doldurarak telefon numaranızı bırakabilirsiniz.
Hukuki gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize kaydolabilirsiniz.
📷
submitted by Ahmetca to u/Ahmetca [link] [comments]

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan bir projeden ev alan da satan da tapu harcı ödemek zorunda değildir.

Kentsel dönüşüm uygulamalarını teşvik etmek için yeni yapıların ilk satışlarında harç muafiyeti vardır. Yani kentsel dönüşüm yasası kapsamında yapılan bir projeden ev alan da satan da tapu harcı ödemek zorunda değildir.
Tapu harcı mülkün değerinin yüzde 4’ü kadar ödeniyor. Bunu yüzde 2 alıcı, yüzde 2 satıcı ödüyor. 500 bin liralık bir evde 10 bin alıcı 10 bin satıcı tapu harcı ödüyor. Bundan sonra dönüşüm kapsamında yapılan satışta bu ödenmeyecek.
Ancak gayrimenkul alan ve satan ile Tapu Müdürlükleri arasında bazı sorunların yaşandığı görülmektedir.
Oysa ki konuya ilişkin olarak Danıştay 9. Dairesi., E. 2015/6534 K. 2019/1163 T. 25.3.2019 tarihli kararında bu tartışma konusu olmuştur.
Karara konu olayda, davacı şirket İstanbul 4. Vergi Mahkemesi'nin 31/12/2014 tarih ve E:2014/1301, K:2014/3061 sayılı kararı temyiz etmiştir.
Temyize konu davada, davacı adına müteahhit şirket tarafından ihtirazi kayıtla ödenen tapu harçlarının iptali ve iadesi talep edilmiştir.
Yerel mahkeme vergi mahkemesi, 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan muafiyetin dönüşüm alanlarındaki uygulama çalışmalarına ilişkin olduğu,dönüşüm uygulaması sonrasında inşa edilen konutların satışıyla ilgili işlemleri kapsamadığı, dava konusu satış işleminin de 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde yapılan muafiyetle ilgili değişiklikten önce olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Davacı ise 775 ve 6306 sayılı Kanunlar kapsamında inşa edilen taşınmazların satışının tapu harcından muaf olduğu, muafiyetin kişilere değil işlemlere tanındığı, bu doğrultuda verilmiş mahkeme kararları bulunduğu iddialarıyla kararın bozulmasını temyizen talep etmiştir.
Danıştay ise kararında,
492 Sayılı Harçlar Kanununun 57. maddesinde "Tapu ve Kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanlar, tapu ve kadastro harçlarına tabidir." hükmü yer almış, 4 sayılı tarifenin 20/a fıkrasında ise, gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden nispi harç ödeneceği hükme bağlanmıştır.
Gecekondu Kanununun kapsamı;birinci maddesinde, mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi,yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler olarak belirtilmiştir.Kanunun 33.maddesinde ise;bu Kanun hükümlerine dayanılarak yapılan ivazlı veya ivazsız devir, temlik, kamulaştırma, alım, satım, kira, geri alma, geri verme, ifraz, tevhit, tescil, cins değişikliği, rehin tesis ve terkini, ıslah, değişiklik, onarım, inşa ve ikmal gibi her türlü işlemler, sözleşmeler, beyannameler ve benzerlerinin, tasarruf bonosundan ve her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olacağı hüküm altına alınmıştır.
16.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6306 sayılı Kanunun amacı; birinci maddesinde, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemek olarak yer almıştır.Kanunun 7.maddesinin 9.fıkrasında ise; bu Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamaların, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paraların ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesna olacağı belirtilmiştir.
6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16.maddesine 2 Temmuz 2013 tarihinde eklenen 9.fıkra ile Kanun kapsamında ilgili kurum (uygulama alanında dönüşüm projesi gerçekleştirecek olan Bakanlık,idare,Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) veya gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamaların, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden muaf olacağı belirtilmiştir. Yine, ilgili maddede alınmaması gereken harç ve vergiler arasında damga vergisi,tapu ve kadastro harçları ve noter harçları da sayılmıştır.
Yönetmeliğin 16.maddesinin 9.fıkrasına 25 Temmuz 2014 tarihinde eklenen (ç) bendi ile ilgili kurum (uygulama alanında dönüşüm projesi gerçekleştirecek olan Bakanlık,idare ve TOKİ) ile uygulama alanındaki yapıları malik olarak kullanan gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince yapılan uygulama alanındaki yapıların dönüşüme tabi tutulmadan önce ilk satışı, devri ve tescili işlemleri ile Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapıların ilk satışı, devri ve tescili işlemlerine vergi, harç ve ücret muafiyetinin uygulanacağı kuralı getirilmiş, bu işlem ve uygulamalar ile uygulama alanındaki yapılarla ilgili olarak; noterler, tapu ve kadastro müdürlükleri, belediyeler ve diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde Kanun uyarınca yapılan diğer işlemler hakkında belirtilen vergi, harç ve ücret muafiyetlerinin uygulanacağı ifade edilmiştir.
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden; taşınmazların ivaz karşılığında devir ve iktisabının harca tabi olduğu, ancak 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile 775 Sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca yapılan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamaların vergi ve harçtan muaf olduğu, 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16.maddesine 2 Temmuz 2013 tarihinde eklenen 9.fıkra ile de Kanun kapsamında uygulama alanında dönüşüm projesi gerçekleştirecek olan Bakanlık,idare ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamaların, noter harcı ve tapu harcından muaf olacağının belirtildiği görülmüştür.
Olayda; müteahhit şirketin yüklenici firmalarla imzaladığı "Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" sözleşmeleri kapsamında inşa edilen bağımsız bölümlerin bulunduğu alanın, 775 sayılı Kanun uyarınca gecekondu önleme bölgesi ilan edildiği ve bölgenin gecekondu dönüşüm ve kentsel yenileme alanı uygulama imar planı kapsamında olduğu,davalının da aksi yönde bir iddiasının bulunmadığı anlaşılmış olup, uygulanan dönüşüm projelerinin 775 ve 6306 sayılı Kanunların amacını gerçekleştirmeye yönelik olduğu,uygulama sonrasında konutların müteahhit şirket tarafından üçüncü kişilere satış işlemlerinin de bu Kanunlar kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Bu durumda; gecekondu önleme bölgesi ilan edilen ve gecekondu dönüşüm ve kentsel yenileme alanı uygulama imar planı kapsamında bulunan alanda inşa edilen bağımsız bölümlerin, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın iştiraki olan ve dönüşüm uygulamalarına ilişkin olarak görevlendirilen müteahhit şirket tarafından satışıyla ilgili alıcının ödediği tapu harçlarının iptali ve iadesi istemiyle açılan davayı reddeden mahkeme kararında hukuka uygunluk bulunmamıştır.
Öte yandan, iadesi talep edilen ve davacı adına ödenen tapu harcı tutarının devir alan olarak sadece davacının ödemesi gereken tutar mı,yoksa devir eden ve devir alan olarak satış işleminin taraflarının ödemesi gereken toplam tutar mı olduğunun araştırılarak sonuca göre karar verilmesi gerektiği tabiidir.
Demek suretiyle, davacının temyiz talebi kabul edilmiş ve İstanbul 4. Vergi Mahkemesi'nin 31/12/2014 tarih ve E:2014/1301, K:2014/3061 sayılı kararının bozulmasına karar vermiştir.
Netice itibariyle,
Gecekondu dönüşüm ve kentsel yenileme uygulama alanındaki yapıların dönüşüme tabi tutulmadan önce ilk satışı, devri ve tescili işlemleri ile 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile 775 Sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapıların ilk satışı, devri ve tescili işlemlerine harç muafiyeti uygulanacağı kuralı getirilmiştir.
Gecekondu önleme bölgesi ilan edilen ve gecekondu dönüşüm ve kentsel yenileme alanı uygulama imar planı kapsamında bulunan alanda inşa edilen bağımsız bölümlerin, müteahhit şirket tarafından satışıyla ilgili alıcının ödediği tapu harçları harç istisnası kapsamında yer almakta olup, iadesi gerekmektedir.
Av.Ahmet Can
İletişim Bilgilerimiz :
Tel : 0 532 409 18 85
Mail : [[email protected]](mailto:[email protected])
Form : Üzerine Tıklayınız
İletişime geçmek için 0 532 409 18 85 no’lu telefondan arayabilir, [[email protected]](mailto:[email protected]) adresine mail gönderebilir ya da bu formu doldurarak telefon numaranızı bırakabilirsiniz.
Bu konudaki diğer yazılarımız ve emsal mahkeme kararları için:
Yazı 1 Yazı 2 Yazı 3 Yazı 4 Yazı 5 Yazı 6 Yazı 7 Yazı 8 Yazı 9 Yazı 10 Yazı 11 Yazı 12 Yazı 13
#kentsel #dönüşüm #dava #vergi #tapu #harcı #iade
Kentsel Dönüşüm Tapu Harcı İadesi Emsal Mahkeme Kararımız:
📷📷📷Av.Ahmet Can
İletişim Bilgilerimiz :
Tel : 0 532 409 18 85
Mail : [[email protected]](mailto:[email protected])
Form : Üzerine Tıklayınız
submitted by Ahmetca to u/Ahmetca [link] [comments]

Üç Boyutlu Çizim Firması

Günümüzde 3d çizim firmalarına yönelik ihtiyaçlar giderek artmaktadır. Firmalar, ürünlerinin tanıtımlarını bu yöntem sayesinde kolay bir şekilde yapabilmektedir. Özellikle üretim sektöründe aktif olarak hizmet sunan kuruluşlar ile birlikte, inşaat sektöründe de bu tekniğe yönelik talepler olmaktadır. En iyi 3d çizim firmalarından bir tanesi ise renderatolyesi.com olarak bilinmektedir.

Üç Boyutlu Çizim Firması

Renderatolyesi.com üç boyutlu çizim firması olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Kendileri bu kategoride hizmet sunan en başarılı firmalardan bir tanesi olarak bilinmektedir. Bu konudaki en iyi teknikleri kullanarak hizmet sunan Render Atölyesi, isteklerinizi en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturacaktır. Üç boyutlu çizim konusunda dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.
Sizler de 3 d çizim yaptırarak bu çizimleri web sitenizde, sosyal medya hesaplarınızda yayınlayabilir ya da reklam amaçlı kullanabilirsiniz. Gelişmiş teknoloji kullanılarak yapılan 3d çizim teknikleri, son derece özen gerektirmektedir. Gelişi güzel bir şekilde yapılmayan bu işlemler ile çok modern çizimler ortaya çıkabilir. Tüm detaylar renderatolyesi.com ‘da ilgili sayfada yer almaktadır.

3d Çizim Fiyatları Ne Kadar?

Net olarak 3d çizim fiyatları şu kadar diyemeyiz. Çünkü 3d çizim fiyatları alınmak istenen hizmetin boyutuna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Mesela, makine modelleme ile makine parçası modelleme fiyatları arasında fiyat açısından farklılıklar olabilmektedir. Bu sebepten dolayı net bir fiyat bilgisi alabilmek için renderatolyesi.com ile iletişime geçebilirsiniz.
Render Atölyesi, bugüne kadar çok sayıda müşterisine hizmet vermiş ve memnun etmiş başarılı bir kuruluştur.
submitted by ucboyutlu to u/ucboyutlu [link] [comments]

Online metin yazarlığı freelance içerik yazarı

Freelance içerik yazarı; kelime anlamsallığını vurgulayarak ortaya çıkaran serbest makale yazarlığı yapmakla alakalı, online üretilecek içeriğin yapısına göre SEO uyumu metin yazılırken sağlanmalı ve freelance içerik yazarlığı çalışmasından ortaya çıkan sonuç Google ve diğer arama motorlarının algoritma sistemlerini baz alır. 📷Arama motorlarında ve özellikle Google sistemine uygunluk seviyesine bağlı olarak üretilen içeriklerin yayınlandığı blog sitesi platformlarında freelance içerik yazarı çalışmalarının ön planda olduğunu görmek zor değil. Gizli anlamsal indeksleme yöntemi yani LSI SEO tekniği WEB siteleri için üretilmiş muazzam bir alt yapı oluşturmaya bağlıdır. İnternet sitesine içerik girişi yapan site editörü dikkatinde, yazılan makalenin dikkatlice tekerdan gözden geçirilmesi önemli ve SEO hakkında en ufak bir detayın dahi atanmaması prensibimdir. 📷Hizmet veren tüm internet sitelerinin ihtiyacı olan Webmaster hizmeti, SEO uzmanlığı, freelance içerik yazarlığı, online metin yazarı çalışmaları olan makale yazımı ve WEB sitelerindeki eski içerikleri ücretli Google araçlarına sorgulatarak tamamını son güncellemeye uygun hale getirerek içerik geliştiriciliği yapmak en iyi sonucu verir. Google SEO güncellemeleri detayları önemli, BERT güncellemesi ile içeriğin değeri %40tan %90a çıktı ve freelancer makale yazarlığı yaparak üretilen gizli anlamsal indeksleme LSI SEO uyumlu içerik tüm arama motorlarının iştahını kabartır.

Freelance içerik yazarlığı nedir?

📷Freelance içerik yazarlığı nedir; evden serbest makale yazarı yapan kişilere verilen genel ad, freelancer metin yazarlığının diğer ismi ve online olarak belirli SEO kuralları dahilinde içeriğin üretilmesi işidir.📷Nelere freelance içerik yazarlığı yapılır?Evden çalışan makale yazarı ve serbest hizmet veren içerik yazarları işi ve iş ilanları baz alınarak yaptığım freelancer işler;

Freelance içerik yazarı kimdir?

📷Freelance içerik yazarı kimdir; içerik yazmak hakkında tüm deneyimlerini evden sergileyerek hizmet veren makale yazarlığı yapan, internet sitelerine SEO uyumlu freelancer metin yazarlığı içeriklerine anlamsallığı vurgulayan ve paylaşılacak makaleler hakkında detaylı araştırma yaparak içeriğin kaleme alınmasını sağlayan online içerik yazarlığı yapan kişidir. 📷Serbest metin yazarlığı yapmak tüm SEO kavramlarını bilmek gerektirir ve gizli anlamsal indeks hakkında tecrübe sıralamaya girme garantisi anlamına gelir, evden makale yazarı hizmeti vermek konusunda uzman referanslara sahibim. Optimize kurallarına uyularak online yazılan makale yada blog metin tüm WEB sitelerine özel olur. Metin, makale, içerik, blog, yazı, ödev, tez, yorum, altyazı, reklam yazıları, tanıtım yazısı, slogan, başlık, alt başlıklar, etiket ve etiketlerin cümlelerini freelancer içerik yazarlığı çalışma ürünlerim arasındadır.
📷Freelance içerikler yazmak profesyonel beceri gerektirir ve SEO uzmanlığı çalışmalarını içeriklere dökerek tüm arama motorlarında geçerli olan LSI SEO sistemini hedef alması şart. Metni online oluşturan ve makale yazarlığı yapnn kişi en önemli optimize kriterlerini yerine getirmeli. 📷WEB sitelerine SEO uyumlu makale satışı yapan içerik uzmanı çalışmalarım profesyonel, alınan hizmetin karşılığını veren Google ilk sayfa sıralamasına giriş yada sıralamada yükseliş kaçınılmaz sonuç olur. İzmir freelance içerik yazarlığı iş ilanı, önerileri ve online makale satışı günün 24 saati devam eder. Uzman Editör iletişim bilgilerimde E-Posta ve Skype adresim var. 📷İnternet sitesine makale yazdırmak (içerik yazarı yazarlığı) ve metin girişi yaptırmak isteyen WEB site sahipleri SEO uzmanı çalışmalarına ihtiyaç duyarlar. Girişinin yapılacağı içerikler düz makaleden ibaret değil, belirli optimize şartları yerine getirilerek oluşturulan metnin linklemelerini varsa yaparak ve makale üzerine görsel ekleme işlemi gerçekleştirilerek Google BERT güncellemesine uygun paylaşım yapmak SEO bütününe dahildir. 📷

Evden çalışan makale yazarları işleri

📷Twitter, Facebook, İnstagram, Tumblr, LinkedIn, WordPress, Blogger, Reddit, Medium, VK, YouTube, mobil uygulamalar, Google işletme yorumlar, Google Maps yorumları, PHP, özel tasarım tema, title, Description, meta tag, kategori içerikleri açıklamaları evden çalışan makale yazarları işleri ve online metin yazarlığı çalışmaları arasındadır. 📷Serbest çalışan metin yazarlığı kapsamındaki editörlük işleri... Yazılı içerik gereksinimi duyulan tüm datalar için freelancer editörlük hizmeti verilir ve SEO çalışması yapmak mümkün olur. Öyleyse ne tür datalar makale yazarlığı yapılır ve belirli kelimelerde SEO hizmeti almayı gerekli kılar. 📷İzmir metin yazarlığı ve freelancer içerik yazarı iş ilanı yada ilanları konusunda gerekli satışa yönelik makale satışı ilanlarım uzman editör blog sitesi içinde günceldir. İçerik nedir, siteye girişi nasıl yapılır, üretilirken nelere dikkat edilir, hangi SEO kurallarına göre hareket edilir muamma olmaktan çıktı. Üreticilik ve içeriğin geliştiriciliği ancak Search Engine Optimization konusunda uzman freelance içerik yazarı yapar, makale yazarlığı yaparak oluşturulan kaliteli online metin yazarlığın en önemli kelime anlamsallığını ortaya çıkarmalı. 📷

Freelance içerik yazarı hakkında

📷Freelance içerik yazarı hakkında; kusursuz ve profesyonel çalışma sistemi sayesinde evden makale yazarlığı yapan serbest çalışan kişi, üretilecek içeriğin detaylarını makaleye döken metin yazarlığı tecrübesine sahip ve bütün internet sitelerine koşulsuz çalışma hizmeti verebilen SEO bilgisine sahip freelancer içerik yazarları eserleri arasında Google Snippet referanslarına sahip kişilerden... 📷Otoriter, değerli ve yüksek değerlere sahip WEB sitelerini oluşturmak ve aynı zamanda geliştirmek SEO şartlarını yerine getirerek mümkün olur. Site analiz raporlarına göre hareket etmek fayda sağlar, en çok hit alan kelimeler ve eş anlamlıları gizli anlamsal indeksleme LSI SEO yöntemine uygun yazılan semantik makale örnekleri elimde mevcut. 📷Freelance makale yazarı içerik örnekleri, makaleleri, belgeleri, yazıları, taslakları, kayıtları, blog siteleri, metin yazarlığı ürünleri, freelance içerikler geliştirmek ve evden serbest çalışan makaleci iş ilanları uzman editör blog sayfamda... 📷Freelancer hizmet veren İzmir metin yazarlığı ve makale üreticiliği faydalı mı? Bilgisayar başında, evde, serbest ve freelance metin yazarlığı, şu an sunduğum içerik yazarı hizmetimin bir parçası ve SEO uzmanı beklentilerini karşılıyorum. Freelancer yazarlık işi ve iş ilanları uzman editör blog yazıları arasında var, tüm detaylar sayesinde WEB sitelerinin online makale yazarı ihtiyacı son bulacak. Yerel ve global tüm internet sitelerine özel içerik üreticiliği hizmetimi freelance veriyorum. 📷Makale yazdırmak istiyorum ne yapmalıyım?Makale yazdırmak isteyen kişilerin ihtiyacı online içerik yazarlığı yapan yazarlardır, iletişim bilgilerim dahilinde 24 saat aktif çalışmaktayım ve yetişkin WEB siteleri de dahil olmak üzere yazılı metin gereksinimi duyanlar benimle temas kurabilir. İnternet sitesinin linkini, anahtar kelimeleri, tercihe bağlı olarak başlıklarını ve diğer detayları ileterek ücret bilgisi alma hakkınız mevcut. 📷Hangi internet sitelerine freelancer içerik yazarlığı hizmeti alabilirim?Bütün internet sitelerine evden makale yazarlığı hizmeti verirken aynı zamanda, freelance SEO uzmanı çalışmasınım ve Google algoritmasının %90ı içeriğin kalitesini öne çıkarmaya odaklı.
WEB sitelerinin anahtar kelimesi nedir, nasıl belirlenir ve yan kelimeler makalede nerelerde kullanılır?
İnternet ortamında hizmet veren aktif siteler içerik ihtiyacını karşılamak işin freelance makale yazarlığı ve site editörlüğü tercih edilir hale getirdi. Arama motorlarında rekabet fazla, rekabetin altında kalmamak için günce makale girişi yapmak şart ve profesyonel freelancer içerik yazarı çalışmam tüm sitelere idealdir.
Haber, sağlık, teknoloji, arkadaşlık, bilim, flört, Edebiyat, matematik, geometri, sosyal medya paneli, YouTube haberleri, global, makale yazarak para kazanmak, içerik üreterek gelir elde etmek, freelance hizmet almak, freelancer hizmetler, evden çalışarak yapışacak işler, otomobil sektörü, otomotiv, ithalat hakkında, ihracat deneyimleri üzerine spesifik ve SEO uyumlu semantik makale örnekleri, referansları, tavsiyeleri ve yorumları var.
Tercih edilen makaleler ve örnekleri blog sitemde var, uzman editörlük çalışma referanslarım Google ve diğer arama motorlarının ilk sayfasına ve birinci sırasına özeldir. Ahrefs, Moz Rank, Semroot ve SEO araçları kullanmak önemli, güvenilir içerikler internet sitesinin alacağı verimi arttırmaya yönelik yardım amacı güder. Ücretli Google Webmaster araçları isimleri, özellikleri ve kullanıcı yorumları genellikle olumlu yönde, fakat site analizi doğrultusunda ortaya çıkan rapora göre hareket ederek içerikleri geliştirmek şart. Referanslı ve daha önceden deneyimi olan, gizli anlamsal indeksleme LSI SEO yöntemi bilen freelance içerik yazarı olmanın avantajları müşterilerime özel, kurumsal firmalardan binlerce lira ücret karşılığında online makale almaya gerek yok ve tüm alan adlarıyla beraber projelere freelance metin yazarlığı çalışmam pozitif sonuç doğurur.
İçerik yazarı olmak, başvurusu yapmak ve freelance makale yazarlığı...
İçerik yazarı olmak, metin yazarlığı başvurusu yapmak ve freelance makale yazarlığı ücretleri hakkında bilgiler verdim. Hangi WEB sitelerinde makale alımı satımı var, yazı satış platformları ve freelance SEO hizmeti almak isteyenler kurumsal firmalara bağlı kalmayacak. Site analizi yaparak karşıya çıkan sonuç, eski içeriklerin analizi ve gerekli düzenlemeler yapılıp mükemmel WEB sitesine kavuşmak uzman editör sayesinde daha kolay... Nitelikli ve spesifik olduğunu kabul ettirmiş sitelerin önem verdikleri konular arasında ilk sırada içerikler var, ziyaretçiye verilen izlenim ve doğru kelimeler kullanılarak ses getirmeye yönelik çalışan freelance metin yazarı alacağı sonuçla mutlu eder. Otoriter sitenin püf noktaları güncel ve özgün olmaya dayanır, yüksek bütçeyle hizmet veren İzmir SEO firmaları yada farklı kuruluşlar makale yazarlığı çalışmalarımla gözünüzde ikinci plana düşer.
İçerik yazarı başvurusu yapmak; internet siteleri arasında bazı platformlar makale yazarlığı işi için imkan sağlamakta, üretilen içerikler para karşılığı site sahibine yada ziyaretçilerine satılabilir ve freelance metin yazarlığı başvuru formu doldurmak istetenler bahsi geçen tarzda siteleri Google üzerinden araştırmalı. Evinde, bilgisayar başında içerikler üreten yazarlar başvuruyu makaleci araya sitelere yapmalılar, kayıt oluşturmak güncel ve doğru bilgiler sayesinde mümkün olur. Başvurunun yapıldığı freelance içerik alış - satış platformu belirli limite ve tarihe göre ödeme yapar. 📷 İçerik yazarı olmak; gereksinim olarak makale ve içerik türlerini barındıran internet sitelerine metin yazarlığı yapmak, başlıkların anlam bilgisini ortaya çıkararak makaleyi üretmek ve anlatıma tabi tutulacak her türlü data için makale yazarı çalışmaları ortaya çıkarmak işidir. Metinler üzerinden yola çıkarak içinde anlamın detaylarını ve farklı yan kelimelerin anlamlarını ziyaretçilere odaklı kılmak önemli. Ara başlık üretirken cesur çalışmalar ön planda olmaya yer verir ve klasiğin dışında anlatıma dayalı içerikler oluşturmak yada hali hazırdaki içeriği evden hizmet veren kapsamına dahil olarak freelance SEO uzmanlığı çalışmalarına benzer geliştirmeler yapıyorum. 📷
Freelance makale yazarlığı
📷Freelance makale yazarlığı; kelime anlatımına ihtiyaç duyan tüm WEB içeriklerini belirli kriterlere göre üretme işi, online içerik yazarı çalışmalarının tamamını serbest yaparak kuruma yada kuruluşa bağlı olmamak ve arama motorları için Google SEO uyumlu yazı yazan freelancer metin yazarlığı makale yazan anlamına gelir. 📷Serbest çalışan makale yazarı ürettiği içeriklerde birbiriyle bağlantılı kelimelere belirli aralıklarla yer verir, optimize kriterlerini göz önünde bulundurarak online metin yazarlığı ile gündeme gelir ve bireysel hizmet veren içerik yazarı tek başına çalışarak WEB sitelerine makale yazar.📷Önerileri, yorumları ve tavsiyeleri olan freelance içerik yazarı📷Çalışmayı evden, tek ve bireysel sürdüren freelance içerik yazarı önerileri, yorumları ve tavsiyeleri bu başlık altında toplamakta. İnternet siteleri İÇERİK YAZARI hizmeti veren kişilerin ürettiklerini ihtiyaç duyar, buna bağlı olarak online içeriklerin satışı ve alışı farklı platformlar üzerinden de gerçekleşmekte. Kelime yada makale başı hesaplayarak serbest makale yazarlığı ücretleri belirleyen platformlar bir çok konuda imkan sağlar. 100 kelime makale ücreti 1 TL taban fiyattan başlar ve sitelerin taleplerine göre içeriklerin fiyatlandırması da yapılabilir.
Güvenilir ödeme yapan freelancer içerik alımı yapan yerler hakkında bilinmesi gereken önemli ücret ödemesi kurallarından biri! Freelance makale yazarları içerik alım satım platformlarından ödeme alırken metin yazarı ödemesi alt limiti doldurmak zorundadır.📷Online makale yazarlığının 13 püf noktası..
Özgün, hit çekecek ve ziyaretçiyi doyurduğu kadar arama motorlarının da iştahını kabartan makaleler üreten yazarlık yaparak yazı yazmak başarıyı getirir. Başka sitelerde olmayan, farklı anlatım dili kullanılan ve anahtar kelime yoğunluğu farklı türevlerine bağlı olarak dengeli kullanılmış içerikler üreten freelance makale yazarlığı hizmeti veriyorum. Tek çalışıyorum ve bu bağlamda asla başkasından içerik almıyorum, bireysel çalışan online metin yazarları arasındayım.
submitted by Uzman-Editor to u/Uzman-Editor [link] [comments]

KVKK DANIŞMANLIĞI NEDEN GEEKLİ

KVKK (Kişisel Verilerin Korunumu Kanunu) Danışmanlığı

Ana Sayfa / Çözümlerimiz / Güvenlik Çözümleri / KVKK (Kişisel Verilerin Korunumu Kanunu) Danışmanlığı 📷📷
KVKK Danışmanlığı (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)
Kişisel Veri Ne demek?
Kişisel veri, bir bireye ilişkin her türlü politik düşünce, genetik bilgi,ticari ilişki, üyelik bilgileri, sağlık bilgileri, soy bağı gibi bir çok bilgiyi ifade etmektedir. Burdan yola çıkarsak sadece bireyin kimlik bilgileri yani adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi onun kesin teşhisini sağlayan bilgiler değil, bunun yanında kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve bunun gibi diğer özelliklerine ilişkin bilgileri de kapsar. Belirli veya belirlenebilir bir kişinin mevcut verilerinin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi yoluyla, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesini ifade eder yani verilerin; bireyin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal, psikolojik kimlik bilgilerini ifade eden somut bir içerik taşıması yada kimlik, sigorta numarası, vergi numarası gibi kişiyle ilgili bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda şahsın belirlenmesini sağlayan tüm durumları ifade eder. İsim, telefon numarası, fatura bilgileri, araç plakası, sosyal güvenlik numarası,bankahesap numarası, pasaport numarası, aile ve iş geçmişi, özel fotoğrafları ve genetik bilgiler gibi veriler dolaylı da olsa kişiyi belirlenebilir kılabilme özellikleri nedeniyle şahsa ait kişisel bilgiler olarak adlandırılır.
Kvkk (Kişisel verilerin korunumu) ‘ na neden ihtiyaç duyuldu?
Hem kamu, hem özel kurum ve kuruluşlar, bir görevin yerine getirilmesi veya bir hizmetin sunumuyla bağlantılı olarak, kişisel veri niteliğindeki bilgileri, uzun süredir kullanılmak ve verilere hızlı erişim için bir çok nedenle veri depolarında toplamaktadır. Bu durum farklı nedenlerden kaynaklanabilmektedir, kimi zaman kanunlardan kaynaklanmakta kimi zaman kişilerin rızasına veya bazen de bir sözleşmeye dayanmakta bazen de yapılan işlemin özelliğine ve gerekliliğine bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenledir ki , kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin veri işleme sürecinde de korunması öncelikli konulardan biridir.
KVKK Hangi Kurumları İlgilendiriyor?
Yukarıdaki tanımdan yola çıkarak bu tanımların kapsamında bulunan gerçek bir kişi ile bağlantısı kurulabilecek, kişisel verileri alan ve saklayan her türlü kurum bu kanuna uymak durumundadır. Bundan dolayı bu kapsama giren tüm kurumların kanuna uyum için bir dizi çalışma yapmaları gerekmektedir.

Kurumsal Sistem Çözümleri

Kurumsal Network Çözümleri

Güvenlik Çözümleri

Güvenlik Çözümleri

Storage Sistemleri
Felaket Kurtarma
Alt Yapı Yazılım ve Envanterlerin Yönetimi
Sistem Yedekleme
Kablosuz Veri Haberleşmesi Çözümleri
LAN WAN Network Çözümleri
Network Yönetim Ve İzleme Çözümleri
WAN Optimizasyonu Ve DR Çözümleri
Akıllı Yapısal Kablolama Çözümleri
Sistem Odası Dizayn ve Düzenleme
Kablosuz Veri Haberleşmesi Çözümleri
LAN WAN Network Çözümleri
Network Yönetim Ve İzleme Çözümleri
WAN Optimizasyonu Ve DR Çözümleri
Akıllı Yapısal Kablolama Çözümleri
Sistem Odası Dizayn ve Düzenleme
Loglama ve SIEM çözümleri
KVKK (Kişisel Verilerin Korunumu Kanunu) Danışmanlığı
Veritabanı Güvenliği
Felaket Kurtarma (Disaster Recovery - DR )
5651 Loglama Kanunu
Iso27001
Penetrasyon Test
DLP Çözümleri
SIEM ve Korelasyon Çözümleri

Kaynak: KARYA TEKNOLOJİ
submitted by Karyabt to u/Karyabt [link] [comments]

Merkez Bankası Nedir

Merkez Bankası Nedir
https://preview.redd.it/zledmhlkfgw31.png?width=640&format=png&auto=webp&s=bd29a2bb31c2a39282ecdde3318e54f0ce7195f9
11 Haziran 1930’da kurulan Türkiye Merkez Bankası bankalar üstü bir kurum olarak ülkemize faaliyete başlamıştır. Her devletin, kendini iç ekonomisinin zirvesini denetleyecek bir kuruluşu (merkez bankası) bulunmaktadır. Ülkemizde oluşturulduğu andan bu zamana Merkez Bankası’na birçok görev verilmiştir. Günümüzde sahip olduğu büyük sorumluluk alanına baştan beri üzerine yüklendiği görevler silsilesiyle ulaşmıştır. Merkez bankasının öncelikli görevi ülke içindeki bütün bankaların parasal sorunlularına ve kendilerini geliştirmelerine destek sağlamaktır. Genel tanımda toparlamak istersek, Merkez Bankası ülkemizin para politikalarını belirleyen ve gerek duyulması halinde para rezervi sağlayan bir finans kuruluşudur. Merkez Bankası’nın internet sayfasını açtığınız zaman karşımıza çıkan ilk madde “ekonomideki düzenin sağlanması ve sürdürülmesidir”. Ekonomideki dalgalanmaların önüne geçme görevi kendisine verildiği için Merkez Bankası bir bağlamda bankalar üstü bir kuruluştur.

Merkez Bankası’nın Görevleri

Eğer devletin aldığı bazı ekonomik kararlar varsa ve bu kararlara istinaden ülkeye para girişi sağlanacaksa, bu görev Merkez Bankasının sorumluluk alanına girer. Bahsettiğimiz gibi Merkez Bankası bankalar üstü bir görevde olduğu için devletimiz ile diğer ülkeler arasındaki para alışverişini sağlamak zorundadır. Merkez Bankası başka bir deyişle Türkiye Cumhuriyeti’nin veznedarlık görevini yapan tek kurumdur.
Ülkede kurulan tüm bankalar, Merkez Bankası’na bağlı olarak çalışırlar. Finans sektörünün tümünün denetlenmesi ve gerek olarak düzenlemeler yapılması Merkez Bankası’nın işleyiş politikası kapsamında yer alır. Bankaların ve hükûmetin kredi kurunu dengelemeye çalışır.
Altın piyasasından tutun da diğer tüm ekonomik kaynakların kullanılması, gerektiğinde ülkeye döviz dağıtma görevi dahi Merkez Bankası’na aittir.
Merkez Bankası’nın başkanını Bakanlar Kurulu seçer, Cumhur Başkanlığı’nın onayına sunar. Göreve gelişinin resmiyet kazanmasından sonra Merkez Bankası başkanı, ardından beş sene boyunca Türk parasının dünya üzerinde değer kazanması ve var olan değerinin korunması adına çalışır. Çalışma süresi boyunca hiçbir şekilde kişi, kurum ya da kuruluşlar tarafından denetlenemez, müdahale edilemez. Göreve başlatılması planlanan Merkez Bankası Başkanı adayında, finans sektörünü konu alan bir yüksek öğrenim durumu aranır. Başkanlığa aday olarak gösterilecek olan kişinin hiçbir finansal kuruluşta hissesi ve görevinin olmaması gerekir.
submitted by masalokucomtr to u/masalokucomtr [link] [comments]

Türkiye'nin FETÖ terör grubuna karşı üç yıl süren mücadelesi

2016 yılında ölümcül FETO darbesi girişiminden bu yana, Türkiye terör örgütüne karşı yurt içinde ve yurt dışında aktif bir mücadele vermiştir.
15 Temmuz 2016’daki mağlup darbe - ülkenin bugüne kadar yaşadığı en korkunç ve en ölümcül terör saldırısı - FETO terör örgütünün Türkiye’ye getirdiği ağır tehdidi ortaya çıkardı.
Yenilen darbede 251 vatandaş öldü ve 2000'den fazla kişi yaralandı.
Darbe girişimi sırasında bu korkunç tehdide karşı duran Türk halkı, cesaretle cesaretle dünyaya kendi iradeleri üzerinde hiçbir güç tanımadıklarını ve Devletlerini ve demokratik sistemlerini korumak için hayatlarını feda etmeye hazır olduklarını gösterdi.
Darbe girişimi, son birkaç on yılda FETO tarafından kurulan okullardan başlayan karanlık ağı ortaya çıkardı.
Örgüt beynini okullarda sözde eğitim faaliyetleri kılık değiştirmiş olarak yıkadı ve radikal takipçileri örgütün talimatlarını yerine getirdi ve tüm yasal ve ahlaki normları ihlal etti.
FETO, devletin kaynaklarını ve otoritesini kurumun aşağılık çıkarları için kötüye kullanarak ekonomik ve politik etkisini güçlendirdi, ancak 15 Temmuz’da, Türkiye, FETO’nun kurduğu gizli yapının en büyük kurumu olan Türk Silahlı Silahları’nın büyüklüğünü kavrayabildi kuvvetler.
Geçtiğimiz üç yılda Türkiye, hukukun üstünlüğü altında darbe girişiminin faillerini adalete teslim etti.
Devlet kurumlarında FETO organizasyon yapısı ortaya çıkmış, üyelerine karşı idari ve adli prosedürler başlatılmış ve paralel devlet yapısı azaltılmıştır.
Terör örgütünü ekonominin tüm alanlarına, özellikle eğitim, medya ve bankacılık sektöründeki kabiliyetleri aracılığıyla yayma girişimleri yenildi.
Türkiye'nin FETO'ya karşı mücadelesi için yürütmeye çalıştığı üç ana hedef, FETO'nun aktif kaldığı diğer ülkelerin güvenliğine bir tehdit oluşturduğunu göstermek ve kanıtlamaktır.
Türkiye ayrıca FETO'nun yurtdışındaki alanını, üyelerin para transferi yapmasını ve adaletten kaçmasını önlemek için sınırlandırmaktadır.
Bu konuda yurtdışında terör örgütü yapısının ana liderleri de yer almaktadır.
Son olarak, Türkiye'nin 2016 yılında FETO'ya bağlı denizaşırı okulların yönetimini devralmak üzere kurduğu Türkiye Maarif Vakfı, özellikle eğitim alanında FETO'ya atılan adımların yol açtığı eksiklikleri önlemek için tüm dünyadaki çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye'de omurgasını kaybeden organizasyon şimdi yurtdışındaki yapısını kullanarak hayatta kalmaya çalışıyor.
Yurtdışında FETO yapılarına karşı mücadele, TC Dışişleri Bakanlığı'nın öncelikli öncelikleri arasında yer aldı.
Yıllar geçtikçe uluslararası toplum, FETO'nun kendisini göstermeye çalıştığı aksine, eğitim ve sadaka ile meşgul olan sosyal bir hareket olmadığını, politik ve ekonomik tutkuları olan karanlık ve sinsi bir örgüt olduğunu anlıyor.
FETO, çeşitli ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından terör örgütü ilan edildi. İslam Konseyi Örgütü'nün 43. konsey dışişleri bakanları toplantısında FETO'yu terör örgütü ilan etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Pakistan Yüksek Mahkemesi, FETO'yu 28 Aralık 2018 tarihinde verilen kararla terör örgütü ilan etti.
Aktif oldukları ülkelerden kaçmaya çalışan FETO üyelerinin sayısı, özellikle Türkiye’de olduğu gibi özellikle Afrika’da da artmaktadır.
Organizasyon hala mevcut medya yayınlarını kullanarak asılsız haberlere başvurarak mağduriyet hikayeleri oluşturmak için çaba sarf ediyor.
Ayrıca halkla ilişkiler ve lobicilik yöntemlerini kullanarak Türkiye'ye düşman daireler ile işbirliğini güçlendirmeye çalışmaktadır.
Türkiye, FETO'nun yurtdışındaki yapılarını ortadan kaldırmak için uzun vadeli bir mücadele için çaba sarfetmektedir.
FETO ve ABD merkezli lideri Fetullah Gülen, 251 kişinin şehit ettiği ve yaklaşık 2.200 kişinin yaralanmasına neden olan 15 Temmuz 2016'daki mağlup darbe girişimini düzenledi.
Ankara ayrıca, FETO'yu devleti, özellikle de askeriye, polise ve yargıya sızmak üzere Türk kurumlarına sızmak için uzun süredir devam eden bir kampanyanın arkasında olmakla suçluyor.
submitted by NewsJungle to TurkishNews [link] [comments]

Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu

Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu
Enerji Kimlik Belgesi, 1 Ocak 2011 tarihinde mevcut ve yeni binalar için zorunlu hale geldi. İlgili yönetmeliğe göre, 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların yani yeni binaların yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı) alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesi sunması gerekiyor. Aksi takdirde, yapı kullanma izin belgesi kanunen verilmiyor. 1 Ocak 2011 tarihinden öne yapılan yani mevcut binalar için de Enerji Kimlik Belgesi zorunluluğu 1 Ocak 2020 tarihine kadar uzatıldı. Enerji Kimlik Belgesi zorunluluğu kapsamında neler bulunuyor? Bina Enerji Kimlik Belgesi her bina için zorunlu mu? Enerji Kimlik Belgesi nereden alınacak? Bu cevapları ve daha fazlasını makalemizde bulabilirsiniz!
Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşlar tarafından hazırlanan bir belgedir. Bu belge hazırlandıktan sonra ilgili idarece yani belediyeler tarafından onaylanır. Enerji Verimliliği Kanunu’na göre, kanunun yayımlanmasından tarihinden itibaren 10 yıl içinde her bina için Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.
Yeni binalar için yapı kullanma izin belgesi alınabilmesi için Enerji Kimlik Belgesi zorunludur. Aksi takdirde bina için iskan alınamaz. Yeni binalar için EKB belgesi uygulaması 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren devam etmektedir.
Mevcut binalar ise, ilgili yönetmelikte “1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış, inşaatına başlanmış veya inşaatı halen devam eden, henüz yapı kullanım ruhsatı alınmamış binalar” olarak tanımlanır. Mevcut binalar için 2 Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi zorunluluğu vardı. Bu tarih 2 Ocak 2020 tarihine uzatıldı. Yani mevcut binalar 2020’nin ilk gününe kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır. Aksi takdirde mevcut binalarda alım, satım ve kiralama işlemleri yapılamayacak.
Enerji Kimlik Belgesi Nereden Alınacak?
Enerji Verimlilik Danışmanlık (EDV) şirketleri, mevcut binalara Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkilidir. Bu şirketler tarafından belli bir süreç içinde EKB düzenlenir. Enerji Kimlik Belgesi’nin bir nüshası bina sahibi, yönetici, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisi tarafından muhafaza edilir. Diğer nüshası da bina girişinde kolayca görülebilecek bir yere asılmalıdır. EDV şirketlerinin istihdam ettiği EKB uzmanı mimar ve mühendisler tarafından hazırlanan EKB belgesi, binanın yıllık birincil enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması durumunda ilgili yönetmeliğe uygun olarak 1 yıl içinde yenilenmesi gerekir. Enerji Kimlik Belgesi, binanın tamamı için hazırlanmalıdır. Bina dışındaki kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için isteğe bağlı olarak ayrı ayrı EKB düzenlenebilmektedir.
Hizmet ve içerik kaynağı : https://www.semtrio.com/enerji-kimlik-belgesi
submitted by enerjikimlikbelgesi0 to u/enerjikimlikbelgesi0 [link] [comments]

Türkiye'nin Suriye'deki yeniden yapılanma süreci dünya için bir model

Türkiye, evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin hayatta kalma çabaları nedeniyle dünya çapında en fazla takdir gören bir ülkedir. 4 milyondan fazla Suriyeli barındıran ve sürmekte olan çatışmaya rağmen, ihtiyaç duydukları milyarlarca doları harcayan Türkiye, artık Türk kontrolündeki bölgelerde Suriyeliler için müreffeh yerleşimler ve kalıcı yaşam koşulları kurmaya çalışıyor. Nitekim, Türkiye'nin Suriye'deki yeniden yapılanma modeli, hızlı bir şekilde çalıştığı ve bölgeleri kısa sürede tekrar yaşanabilir kıldığından, dünyadaki diğer çatışma sonrası alanlara kıyasla birçok açıdan benzersiz özellikler içermektedir.
Örneğin, Afganistan ve Irak'ın yeniden inşası hala eksik ve yaşam standartları, savaş öncesi koşullara göre yetersiz. Bu bağlamda, Bosna, Afganistan, Irak ve nihayet Suriye gibi çatışma bölgelerinde sivil nüfus, savaşçı kuvvetlerin insafına bırakıldı. Göç etmek zorunda kaldılar ya da göç etmekten başka çareleri yoktu ve insanlık dışı muameleye maruz kaldılar. Hala çok yeni olmasına ve zamanımızın en büyük çatışmasına rağmen, gerçekte Suriye iç savaşının başlamasından bu yana neredeyse on yıl geçti. Çatışma, 500.000'den fazla insanı öldürdü ve 5 milyondan fazla insanı kaçmaya zorlarken, yaklaşık 7 milyonu yerlerinden olmuş durumda. Bazıları Avrupa'ya Ege ve Akdeniz denizlerinden ulaşmaya çalıştı, ancak Yunanistan ve bu denizleri çevreleyen diğer ülkelere giderken yüzlerce kişi öldü.
Yine de, ülkeyi terk eden birçok kişi varken, 320.000'den fazla Suriyeli mülteci, Türk askeri operasyonları ve restorasyon çalışmaları ile terörist unsurlardan kurtarılan memleketlerine geri döndükleri için Suriye'ye geri dönen bazı kişiler de oldu.
Suriye'deki mültecilerin geri dönüşleri yakın zamanda Türkiye'nin iki operasyonundan sonra mümkün oldu: Fırat Kalkanı Operasyonu ve Operasyon Zeytin Şubesi. Türkiye, Fırat Kalkanı Operasyonunu 2016 yılında Fırat'ın batısındaki El-Bab ve Cerablus gibi bölgeleri DAEŞ'ten ve PKK'ya bağlı Halk Koruma Birimlerinden (YPG) temizlemek için başlattı. Ancak Zeytin Şubesi Operasyonu, terörist unsurların bölgesini temizlemek için 2018 yılında kuzeybatı Afrin iline doğru başlatıldı.
Operasyonların ardından Türkiye, sağlık ve eğitim kurumlarının yanı sıra şehirlerin altyapısını yeniden kurma çabalarına da katılmıştır. Okullar yenileniyor ve bir hastane inşa ediliyor. Faaliyetler, komşu ülkelerden memleketlerine dönen Suriyelilerin sayısını arttırdı. Türkiye, çadır kamplarında yaşayan mültecilerin yanı sıra kamp dışında yaşayan mültecilerin ihtiyaçları için bugüne kadar 35 milyar dolardan fazla para harcadı. İnsani yardım, kuzeybatı Afrin ve İdlib'deki 368 merkezde ve Fırat Kalkanı Operasyonu ile temizlenen bölgelerde 285 merkezde devam etme çabalarını sürdürüyor.
Artık Türkiye, tüm dünya için bir model olabileceği için devam eden çatışmalar sırasında bölgeye sürdürülebilir refah ve gelişme getirme çabalarını yoğunlaştırmıştır.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde profesör ve Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (SETA) tarafından yayınlanan "Türkiye'nin Suriye için Yeniden Yapılanma Modeli" raporunun yazarı olan Dr. Murat Aslan, Suriye'deki yeniden yapılanma çalışmalarını ele alıyor. Aslan, "Türkiye'nin Suriye'deki yeniden yapılanma modeli dünyada benzersiz ve uyuşmazlığın hala devam etmesine paralel değil." Dedi.
Türkiye'nin kuzey Suriye’deki askeri ve diplomatik faaliyetlerinin dört ana amacı olduğunu belirten Aslan, şunları özetledi: Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak, terör örgütlerini yok etmek, ülkelerini terk eden Suriyelilerin geri dönüşü için güvenli bir ortam oluşturmak ve güvenliğin sağlandığı bölgelerde yaşamın sürdürülebilirliği.
Aslan ayrıca, raporun hazırlanmasında Türk sivil toplum kuruluşları (STK'lar), Türkiye ve Suriye'deki sınır şehirlerinin yerel yetkililerinin Gaziantep gibi Türkiye ve Suriye'deki Kızılay ve AFAD gibi insani yardım kuruluşlarına danıştığını belirtti.
“Yeniden yapılanma çabaları, aylarca süren askeri operasyonlarla eşzamanlı olarak başlatıldı ve operasyonlardan sonra da devam etti. Silahlı kuvvetlerle birlikte, tüm devlet kurumları, hevesli sivil toplum kuruluşları ve bir dizi uluslararası kuruluş bu çabaların bir parçası olarak koordinasyon içinde yer aldı. kapsamlı bir angajman / operasyon anlayışıyla, "dedi. Aynı zamanda Türkiye'nin komşu illerindeki devlet dairelerinin ve belediyelerin, ulusal düzeyde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların ve ayrıca sivil toplum kuruluşlarının seferber edildiğini de sözlerine ekledi.
Suriye'deki mevcut krizin barış inşası, insani ihtiyaçlar ve yeniden yapılanma süreçleri açısından detaylandırılması, İbn Haldun Üniversitesi'nde doçent olan Talha Köse, Irak ve Afganistan modellerinin Suriye ile karşılaştırıldığında oldukça etkisiz olduğunu söyledi.
"Etkisizliğin sebeplerinden biri kaynakların görev için adil bir şekilde dağıtılmamasıdır. Uluslararası aktörler belirli aktörleri seçti ve gerilimleri ve şikayetleri ortaya çıkaran bazılarını dışladı. Bu nedenle çatışma derinleşti ve siyasi geçiş başarılı olamadı" Köse dedi. Aslan, dünyadaki ihtilaflı alanlarda böyle bir örnek olmadığını belirtti. "Çalışmamız sırasında Irak, Afganistan modelleri analiz ettik. Bununla birlikte, özellikle çatışmalar devam ederken herhangi bir yeniden inşa etme çabası bulamadık. Daha önce hiçbir ülke Türkiye gibi bir model bulamadı." Dedi.
Irak ve Afganistan'da güvenlik odaklı bir yeniden yapılanma stratejisinin bulunduğunu vurgulayan Aslan, Türkiye'nin Suriye'deki modelinin yukarıda belirtilen örneklerin aksine insani ihtiyaçlar, ihtiyaçlar ve özgüvene dayandığını vurguladı.
“Bugün, savaşçılarla birlikte siviller, şiddetin ve çatışmaların hızından her zamankinden daha fazla etkileniyor. Günümüzdeki çatışmalarda, aktörler ve faktörler karmaşıklaşıyor ve özellikle sivillerin korunmasına yönelik evrensel değerler itiliyor Bu bağlamda, Bosna, Afganistan, Irak ve son olarak Suriye gibi çatışma bölgelerinde sivil nüfus, savaş güçlerinin insafına bırakıldı, göç etmek zorunda kaldılar ya da seçim yapmadılar. ancak göç etmek ve insanlık dışı muameleye maruz kalmaları ”dedi. Aslan ekledi.
Türkiye'nin Suriye'deki insani ve yeniden yapılanma çalışmalarındaki farklılıklara dikkat çeken Köse, Türkiye'nin devlet, devlet dışı, dini, eğitim kurumları ve STK'ları ile tam eşgüdüm içinde sahada çok çeşitli yerel aktörlerle çalıştığını vurguladı. “Türkiye, insani çalışma alanında eşsiz bir deneyime ve yüksek kapasiteye sahip. Bu, barış inşası süreçlerine saygın bir katkı sağlıyor. Somali, Türkiye'nin katkısı olan önemli bir örnekti” dedi.
Türkiye'nin yeniden yapılanma stratejisinin benzersizliğine dikkat çeken Aslan, Türkiye dışında hiçbir ülkenin ihtilaflı bölgeleri koruduktan hemen sonra uygulanan tarımsal, eğitimsel, sosyal ve ekonomik projelere öncelik verdiğini belirtti.
“Türkiye önce insan güvenliği ve insani ihtiyaçların önceliklerini önceliklendiriyor, sonra bunu sürdürmek için her türlü önlemi alıyor. Çatışma devam ederken, Türkiye hızlı bir şekilde kalkınma projeleri yürütüyor ve daha sonra önceden var olan koşulları kurtarıyor. Türkiye buna ne kadar çok önem veriyor. Bu yönleriyle Türkiye, ABD, İran, Rusya, [Suriye] rejimi ve Suriye'deki diğer aktörlerden farklı "dedi.
Türkiye'nin başarısının kilit kavramları olarak "bütün yerel aktörlerle kapsayıcılık ve sinerjiyi" vurgulayan Köse, Amerika Birleşik Devletleri, uluslararası kuruluşlar ve yabancı aktörlerin her zaman "baştan aşağı" devlet ve barış inşası modellerini yapma eğiliminde olduğunu söyledi. Irak, Afganistan’da devam etmekte olan ihtilafları önlemek. Köse, "Ayrıca, bu uluslararası kurumlar ve bu alandaki yabancı aktörler kaynakları verimli kullanmamış ve başaramamışlardı. Buna karşın, Türkiye, bunlarla karşılaştırıldığında sınırlı kapasiteyle daha fazla etkinlik elde etti" dedi.
Kuzey Suriye’de Türkiye’nin yeniden yapılanma projeleri konusunda eğitim faaliyetlerine, meslek okullarına ve eğitime öncelik verilmiştir. Örneğin, Jarablus şehir merkezi ve çevresindeki köylerde bir meslek yüksekokulu, dört lise, 12 orta okul, 98 ilkokul ve bir eğitim merkezi açıldı.
Sosyal hizmetler kapsamında engelli çocuklar için erişilebilir yaşam merkezleri inşa edilmiştir. Halk Eğitim Merkezi anaokulu, bilgisayarlarda dört ders, Türkçe, kuaförlük, dikiş ve nakış kursları içermektedir. Türkiye'den kırk dört öğretmen, 60 okulda öğrenciler için ve yetişkinler için altı merkezde Türkçe öğretmek üzere görevlendirildi.
“Türkiye'nin modeli, Suriyelilerin evlerine geri dönüşlerini de hızlandıracak. Mesela, şu anda Azzaz ve El Bab'a yoğun bir geri dönüş talebi var, buradaki başarılı rekonstrüksiyon projeleri nedeniyle. Manbij'den İdlib'e, sınırları boyunca, Suriyeliler arasında güven ve özgüven sağladı ve yerlerinden olmuş veya göç etmiş Suriyelilerin güvenli bir ortama geri dönmesi için zemin hazırladı. "dedi.
submitted by NewsJungle to TurkishNews [link] [comments]

Mevduat Faizi Hesaplama

Mevduat Faizi Hesaplama
Bankaların sunduğu vadeli mevduat hesapları ile birikimlerinizi değerlendirebilirsiniz. Belirleyeceğiniz vade boyunca paranıza dokunmama sözü verdiğinizde banka paranızı değerlendirir ve vade bitiminde daha önceden belirlenmiş olan faiz oranına göre gelir elde edersiniz. Vadeli hesap faiz oranları ile hesaplama yapmak için mevduat hesaplama aracımızı kullanabilirsiniz. Hesaplama aracını kullanarak yapacağınız hesaplama sonucunda vadeli faiz oranlarını öğrenebilir, hangi bankadan ne kadar faiz getirisi elde edebileceğinizi görebilirsiniz.

Mevduat Nedir?

Mevduat hesabı, bankalarda sizin adınıza açılmış olan hesaplara verilen addır. Mevduat hesabınıza para yatırabilir ya da para çekebilirsiniz. Havale, EFT gibi işlemlere para akışı sağlayabilirsiniz. Bireysel bankacılık hizmetlerinin tümünden vadesiz mevduat hesabınız aracılığı ile faydalanabilirsiniz. Vadeli mevduat hesabı açarak mevduat hesabınızı bir yatırım aracı olarak kullanabilirsiniz.
Vadeli mevduat faiz hesaplaması için Hangikredi.com Yatırım sayfasından destek alabilirsiniz.

Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?

Vadeli mevduat hesabı, mevduat hesabınızda bulunan dilediğiniz tutardaki meblağı belli bir vade süresince çekmeyeceğinizi taahhüt etmeniz halinde o paranın üzerinden faiz getirisi elde edebileceğiniz hesaba verilen addır. Kısaca bankaya yatırılan paranın faizi ile birikimlerinizi değerlendirebileceğiniz bir yatırım aracıdır. Bankaların sunduğu vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya ve vadeye göre değişiklik gösterir. Kredilerin aksine vadeli mevduat hesaplarında yüksek faiz oranı daha iyidir. Mevduata uygulanan en yüksek faiz oranlarına sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Sitemizden vadeli mevduat faiz oranlarını inceleyebileceğiniz başlıca bankalar şunlardır:
 • Akbank vadeli mevduat faiz oranları
 • Garanti Bankası vadeli mevduat faiz oranları
 • İş Bankası vadeli mevduat faiz oranları
 • TEB vadeli mevduat faiz oranları
 • VakıfBank vadeli mevduat faiz oranları
 • Yapı Kredi vadeli mevduat faiz oranları
Sitemizden mevduat faiz oranları hesaplaması yaptığınızda bunların dışında diğer bankaların da mevduat ürünleri listelenmektedir. Mevduat hesaplaması yaparak birikimlerinizin hangi vadede ne kadar değerlenebileceğiniz öğrenebilirsiniz.


https://preview.redd.it/43ygq4bw2wu21.jpg?width=800&format=pjpg&auto=webp&s=c8308868170977a374ff5521371dc173f339b722

Mevduat Faiz Hesaplama

Mevduat faiz getirisi hesaplama işlemi yaparak hangi bankadan, hangi vade ile ne kadar kazanç sağlayabileceğinizi görebilirsiniz. Sitemizde yer alan mevduat hesaplama aracının ilgili kısımlarını doldurarak bankaların belirlediğiniz tutar ve vade için sunduğu mevduat faiz oranını ve bu faize bağlı olarak vade sonunda ne kadar kazanacağınızı görebilirsiniz. En yüksek mevduat faiz oranlarına mevduat hesaplaması yaparak sitemizden ulaşabilirsiniz.
Güncel banka mevduat faiz oranları ve pratik mevduat faiz hesaplama işlemi Hangikredi.com'da!

Mevduat Getirisi Stopaj (Gelir Vergisi) Oranları

Vadeli mevduat hesabı, gelir elde ettiğiniz bir bankacılık ürünü. Bu hesap üzerinden bir gelir elde ettiğinizden dolayı kazancınız üzerinden gelir vergisi kesilir. Mevduat getirisi stopaj kesintisi toplam ana paranız üzerinden değil, vade boyunca elde ettiğiniz faiz kazancı üzerinden kesilir. TL ve döviz hesaplarından kesilen stopaj farklıdır.

Hangikredi.com'da En İyi Mevduat Faizi Veren Bankalar

Hangikredi.com’dan mevduat faiz hesaplama işlemi yaparak faiz getirisi en yüksek bankanın hangisi olduğunu öğrenebilirsiniz. Birikimleriniz için en çok faiz veren bankalar arasında yer alan ING Bank faiz hesaplama, Garanti faiz hesaplama, Akbank faiz hesaplama, Burgan Bank, Fibabanka, Enpara.com ve CEPTETEB mevduat faizi hesaplama işlemleri yaparak ne kadar gelir elde edebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Mevduat Faizi Hesaplama İçin Neden Hangikredi.com?

Hangikredi.com güncel vadeli mevduat faiz oranları ile hesaplama yaparak tüm bankaların faiz oranlarını tek ekran üzerinde görmenizi sağlar. Hangikredi.com vadeli mevduat hesaplama aracını kullanarak en yüksek faiz veren bankanın hangisi olduğunu öğrenebilir, hangi bankada paranızın ne kadar faiz getirisi sağlayacağını öğrenebilirsiniz. Dilediğiniz tutar ve vade seçeneğine göre yapacağınız hesaplama sonucunda tüm bankaların mevduat faiz tekliflerini tek ekran üzerinde görüntüleyerek kolayca karşılaştırma yapabilirsiniz.

Vadeli Mevduat Hesabı Nasıl Açılır?

Vadeli mevduat hesabı açabilmek için öncelikle herhangi bir bankada mevduat hesabınız olması gerekir. Mevduat hesabı açtırmak için bankaya şubesine gidebileceğiniz gibi, adresinize banka temsilcisi gönderen bankaların bu hizmetinden de yararlanabilirsiniz. Dilerseniz Hangikredi.com üzerinden vadeli mevduat faiz hesaplama işlemi yaptıktan sonra online vadeli mevduat hesabı başvurusu da yapabilirsiniz.

E-Mevduat Hesabı Nedir?

E-mevduat, bankaların sunduğu internet bankacılığı hizmetlerini kullanarak açabileceğiniz vadeli mevduat hesabıdır. Bir yatırım aracı olan e-mevduat hesabınızı internet üzerinden online olarak açabilirsiniz. Normal vadeli mevduattan farkı bireysel olarak açılabilmesi ve faiz oranlarının daha yüksek olabilmesidir. Yüksek faiz oranlarına sahip mevduat ürünleri ile daha fazla mevduat getirisi elde edebilirsiniz.
E-mevduat faiz oranlarına Hangikredi.com üzerinden ulaşabilir, dilediğiniz vade ve tutar için vadeli mevduat hesaplaması yapabilirsiniz. Bu hesaplama ile farklı bankalara ait oranlar için kolayca mevduat faizleri karşılaştırması yapabilirsiniz.

Faizsiz Bankacılık ve Katılım Hesabı

Faizsiz bankacılık ürünlerini tercih ediyorsanız katılım bankalarının katılma hesabı adı verilen ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Vadeli mevduat hesabının bir benzeri olan ancak faiz getirisine değil kâr payı sistemine dayanan katılma hesapları ile birikimlerinizi bankaya yatırıp banka ile bir kâr-zarar anlaşması yaparsınız. Kâr paylaşım oranları açacağınız hesap türüne göre değişiklik gösterirken elde edeceğiniz kazanç vade bitiminde belli olur.

Vadeli Mevduat Hesabı Ücretli Midir?

Bankaların sunduğu vadeli mevduat hesapları tamamen ücretsizdir ancak kimi bankalarda mevduat hesapları için hesap işletim ücreti alınabildiğinden dolaylı olarak ödeyeceğiniz bir ücret ortaya çıkabilir.

Vadeli Hesabımdan Para Çekebilir Miyim?

Vadeli hesabınızdan para çekebilmek için vadenin dolmasını beklemeniz gerekir. Vade bitmeden para çekmeniz durumunda faiz getirisinden vazgeçmiş olursunuz. Bankaların sunduğu bir diğer hesap olan birikim hesabını kullanarak dilediğiniz zaman para çekebilirsiniz. Birikim hesabı gecelik faiz işleyen bir hesap türü. Bu hesapta paranız günlük olarak işlem görür ve faiz getirisi günlük olarak hesaba yansır. Bu nedenle dilediğiniz para ekleme ve çıkarma işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Tasarruf Mevduat Hesapları Nedir?

Tasarruf mevduat hesabı, bankalarda birikim yapabileceğiniz vadeli mevduat ve birikim hesaplarıdır. Türkiye’de hizmet veren tüm yerli ve yabancı, mevduat ve katılım fonu sağlayan kuruluşlar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)’ye ait mevduat sigorta sistemine dahildir. Bu sigorta sayesinde mevduat hesabına yatırdığınız paranız 100 bin TL’ye kadar devlet güvencesi altında olur.

Vadeli Mevduat Hesabı Otomatik Yenileme

Vadeli mevduat hesabınıza tanımlayabileceğiniz farklı vadeler var. Hesabınız için belirlediğiniz vade bittiğinde dilerseniz otomatik yenileme seçeneği ile yeni vade sürecinin başlamasını sağlayabilirsiniz. Otomatik yenileme özelliğinde ana paranın yeniden vadeye konması, ana para ve kazanılan faizin yenide vadeye konması, faiz getirisinin mevduat hesabına aktarılması gibi farklı seçeneklerden dilediğinizi seçebilirsiniz.

Mevduat Hesabı Türleri

Bankalarda oluşturacağınız mevduat hesabı, paranızı muhafaza ettiğiniz bir cüzdan gibidir. Bu hesaba bağlı olarak açacağınız vadeli mevduat gibi tasarruf hesapları ile paranızı belli bir süre boyunca çekmeyeceğinizin sözünü vererek faiz getirisi elde edebiliyorsunuz. Bankalarda açtırabileceğiniz tasarruf hesaplarından bazıları şöyle:
 • Vadeli mevduat hesabı
 • Vadeli altın mevduat hesabı
 • Birikim hesabı

Neden Vadeli Mevduat Hesabı Açmalıyım?

Birikimlerinize yön vermenin etkili yollarından biri vadeli mevduat hesabı. Vadeli mevduat hesabınıza yatırdığınız para, dilediğiniz vade süresinde, bankanın belirlediği faiz oranı üzerinden değer kazanır. Birikimleri vadeli mevduat hesabında değerlendirmenin en önemli ayrıcalığı ise risksiz bir yatırım aracı olması. Vadeli mevduat hesabınızı şubeden ya da bireysel banka hesabınızdan açtırabilir, vadeli mevduat faizleri hesaplamak için Hangikredi.com mevduat hesaplama aracını kullanabilirsiniz.

Kaynak: https://www.hangikredi.com/yatirim-araclari/mevduat-faiz-oranlari
submitted by Hangikredi to u/Hangikredi [link] [comments]

Türk başkan yardımcısı dünyayı FETÖ'ye karşı uyardı

Türkiye’nin 10 Haziran’da cumhurbaşkanlığı başkan yardımcısı, Türkiye’yi mağlup eden 2016 darbesinin ardındaki grup FETÖ’nin aldatıcı mağduriyet kampanyasına karşı uyardı.
Fuat Oktay, Cenevre'deki Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) zirvesinde üst düzey bir oturumda “FETÖ teröristlerinin yaratmaya çalıştığı mağduriyet ve imaj algısı çok aldatıcı” dedi.
Oktay, FETÖ'ye bağlı bazı yapıların, “şiddetli darbe girişimi” öncesinde kendilerini sendika ve devlet memurları olarak kurduğunu söyledi.
“Bununla mücadele etmek için, Türkiye'de seçilen hükümeti ve cumhurbaşkanı ile anayasal düzeni devirmeye çalışan, 251 masum vatandaşı geride bırakan ve 2.000'den fazla kişinin yaralanmasını geride bırakan bu ceza teşkilatının çalışma yöntemlerini bilmek çok önemlidir. " açıkladı.
Oktay, bu tür kurumların kapatılmasının “Türkiye'yi uluslararası platformlarda sömürmek için kullanılmasına izin verilmemesi gerektiğini” söyledi.
Ayrıca uluslararası topluluğu, kamu kurumlarına sızmış olan FETÖ üyelerinin iş sözleşmelerinin sona ermesine “tarafsız bir şekilde” yaklaşmaya çağırdı.
"Bağımsız ve tarafsız yargıda yargı süreçleri devam ediyor ve uluslararası kuruluşlar kararlarına saygı göstermeli" dedi.
FETÖ ve ABD merkezli lideri Fetullah Gülen, 15 Temmuz 2016'daki ölümcül darbeyi düzenledi.
Türkiye ayrıca, FETÖ'yi devleti, özellikle askeriye, polis ve yargıya sızmak suretiyle devleti devirmek için uzun süredir devam eden bir kampanyanın arkasında olmakla suçluyor.
56 kişi tutuklama emri çıkardı
Bu arada Türk savcıları FETÖ ile bağlantısı olduğundan şüphelenilen 56 kişi için tutuklama emri çıkardılar.
Türkiye'nin güneyindeki Adana ilindeki savcılar, medyaya konuşma konusundaki kısıtlamalar nedeniyle isimlendirilmemesini isteyen kaynaklara göre, FETÖ'nün yeni eğitim yapısının bir soruşturması kapsamında tutuklama emirleri çıkardılar.
Türk güvenlik güçleri, örgütün yönettiği kapalı kurumlara alternatif olarak açılan kentte altı özel eğitim kurumuna baskın düzenledi.
Operasyon kapsamında 56 şüpheliden, kadınlar da dahil olmak üzere 25 kişi gözaltına alındı.
submitted by NewsJungle to TurkishNews [link] [comments]

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Detaylar Belli Oldu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Detaylar Belli Oldu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, üç ayrı kararnamenin kademeli olarak yürürlüğe girmesi ile hayata geçirilecek. Yeni kabine göreve başlayana kadar mevcut kurum ve bakanlıklar görevlerine devam edecek

https://preview.redd.it/thkiqwstkj711.jpg?width=610&format=pjpg&auto=webp&s=94c18a33f8fa550e4043ead8824c54cb63f3b2a7
24 Haziran seçimleri ile yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin edip göreve başlaması ile birlikte Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne resmi olarak geçmiş olacak. Parlamenter sistem ise tarihe karışacak. Sistem değişikliği 2’si KHK, biri Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi olmak üzere üç düzenleme ile yapılacak. KHK’lara konulan yürürlük maddesi sayesinde sistem değişikliği sırasında devlet işleyişinde hiçbir boşluk oluşmayacak. Devletin tümünde geçiş ise hemen değil, yetki karmaşası ve belirsizlik ortaya çıkmaması için kademeli olacak. Önce bakanlıkların kurulması gibi acil düzenlemeler yapılacak. Daha sonra zaman içinde yeni düzenlemeler hayata geçilecek. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, AK Parti ve bürokratlar bir süredir yeni sisteme geçiş sağlayacak KHK ve cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ilgili yaptıkları çalışmaları tamamladı.
ADIM ADIM GEÇİŞ PLANI
Hazırlanan düzenlemelere ve planlamalara göre yeni sisteme adım adım geçiş şöyle olacak:
ÜÇ KARARNAME: Yeni sisteme geçiş üç ayrı kararnamenin kademeli olarak yürürlüğe konması ile gerçekleşecek. Bunlardan ikisi, TBMM’den çıkartılan Yetki Yasası kapsamındaki iki kanun hükmündeki kararnamenin (KHK) yürürlüğe girmesi ile olacak. Üçüncüsü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin edip göreve başladıktan sonra çıkartacağı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi olacak.
BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLAR KALDIRILIYOR: İlk KHK kapsamında Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu’na yürürlükteki tüm yasalarda yapılan atıflar kaldırılıyor. Yasalarda Başbakana verilen tüm yetkiler Cumhurbaşkanına aktarılıyor. KHK toplam 800 civarında kanunda 5 bine yakın maddeyi ilgilendiriyor. İkinci KHK ile mevcut bakanlıklar ile teşkilat yasaları kaldırılıyor.
BOŞLUK OLMAYACAK: Cumhurbaşkanı yemini öncesinde çıkarılacak bu KHK’lar nedeniyle devlet işleyişinde bir boşluk olmaması için yürürlük maddelerinde önlem alınacak. Yürürlük maddelerinde "Cumhurbaşkanı yemin edip görevine başlayana ve cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile yenilerini kuruna kadar mevcut kurum bakanlıklar görevlerine devam eder" şeklinde bir ifade konulacak.
İLK CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin edip göreve başladığı an ilk işi 16 yeni bakanlık kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ni yayınlamak olacak. Bu kararnamede bakanlıkların kuruluşu gerçekleştirilecek, yeni teşkilat şeması belirlenecek. Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar da bu kararnamelerde yer alacak.
KABİNE AÇIKLANACAK: Yeni bakanlıkların kurulmasından sonra Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesini açıklayacak. Bakanların atanması ile ilgili bir süre sınırı bulunmuyor. Ayrıca Erdoğan bakanları toplu değil, ayrı ayrı ataması da mümkün. Ancak 16 bakanın aynı anda atanmasının planlandığı belirtiliyor.
KADEMELİ GEÇİŞ: Sisteme geçişte herhangi bir sorun, tıkanma ya da yetki karmaşası yaşanmaması için kademeli bir geçiş olacak. Önce sistemin işleyişine ilişkin ana düzenlemeler yapılacak. Daha sonra da ihtiyaca göre yenilikler devreye sokulacak. Örneğin, Cumhurbaşkanlığı’ndaki ofis sistemi bakanlıklar için de düşünülmüştü. Böyle olunca genel müdürlük, daire başkanlığı gibi makamların da kaldırılması gündeme gelmişti. Ancak bundan vazgeçildi. Sistem oturduktan sonra ihtiyaç halinde böyle bir yapılanmanın tekrar gündeme gelebileceği belirtiliyor.
5 BAKAN YARDIMCISI: Sadece müsteşarlıklar kaldırılacak. Bunun yerine bakan yardımcılığı mekanizması devreye sokulacak. 5’e kadar bakan yardımcısı atanabilecek.
MİLLİ İSTİHBARAT BAŞKANLIĞI: Müsteşarlık kaldırıldığı için bazı kurumların da isimleri değişecek. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Milli İstihbarat Başkanlığı (MİB), Savunma Sanayi Müsteşarlığı da Savunma Sanayi Başkanlığı olacak. Bu iki kurumun yanı sıra MGK, Genelkurmay Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı da Cumhurbaşkanı’na bağlanacak.
BAŞBAKANLIK ARŞİVİ CUMHURBAŞKANLIĞI’NA
Yeni sistemde Başbakanlık makamı bulunmayacak. Bu nedenle kurama ait tüm belge ve arşiv Cumhurbaşkanlığına devredilecek. Arşivin taşıma işlemlerinin başladığı da belirtildi.
submitted by karya741 to Turkey [link] [comments]

DigitalBits Projesi- Derin Analiz

Yazılım Taahhüt Kurulu, programlama girişimlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi için hazırlık ve konsantre bir kuruluştur. Programlama çabalarını tasarlayan, gerçekleştiren, ekranlayan ve kontrol eden kurulun bir üyesidir. Program ilerletme prosedürü, programlama düzeneği gibi olağanüstü bakış açısına karşın programlama geliştirmenin yaratma kısmı konusunda endişeli olan çok temel bir seviyededir. Bu yapılar temel olarak yazılım mühendisliğinin gelişimini denetlemek için kullanılır ve genellikle işletme endişeleriyle baş etmek için elden çıkarılır.
DigitalBits girişimi, DigitalBits Blockchain birliği tarafından kullanılan açık kaynaklı bir programlama girişimidir. Küçük ölçekli taksit ve takasların hızlı ve önemsiz giderine rağmen, kuruluşlar da DigitalBits blok zincirindeki varlıkları tanımaya isteklidir. Müşteriler zincir ticaretini yapabilirler ve bu yüzden gelişme 5 saniyenin altında bir çok bob ile işlem görmektedir.
DigitalBits, büyük işletme blok zinciri gelişiminin onayını destekleyen açık kaynaklı bir organizasyondur. Geliştirme, merkezi olmayan DigitalBits blok zincirindeki varlıkları ayırt etmeyi, zincirde dağıtılan bu varlıkları takas etmeyi ve paylaşmayı ve hızlı oranları ve anlaşmaları güçlendirmeyi düşünülebilir.
Vakfın vizyonu, DigitalBits Blockchain’in, örneğin, Sadakat ve Ödüller gibi belirli otomatik varlıklardaki kompaktlık, güvenlik ve likidite sorunlarını anlaması ve müşterilere, üyelere ve belirli zorunlu derneklere ekstra güç kazandırmasına yardımcı olmasıdır.
Bağlılık ve geri ödeme, merkezi olmayan DigitalBits blok zinciri tarafından desteklenebilecek tercih edilen puan sınıflarından biridir. Şu anda 100 milyar ABD dolarının üzerinde kullanılmayan ABD merkezi var ve her yıl 16 milyar ABD dolarının sadece 1/3'ü harcanıyor.
DigitalBits Blockchain Organizasyonu herkes tarafından kullanılabilir. Herkes, bu yaygınlaştırılmış sistemde yüzde 100 azaltılmış/kompakt olan, genellikle elektronik tokenlar olarak adlandırılan, sevk edilen varlıklar yapabilir. Kuruluşlar taahhütlerini bu sistem etrafında merkezleştikçe, müşteriler mekanize tokenlar olarak odaklanır.
Müşteriler bu farklı otomatik tokenları takas edebilirler ve açıkça zincirlemenin mahallesi tarafından işletilen varlıkları, gelişmiş bitleri veya XDB’si tarafından zincirde açıkça ifade edilebilirler. Merkezi olmayan DigitalBits organizasyonu implante uzmanların en yüksek masrafları ödemesini gerektirmez.
Sistem Omurgası: DigitalBits Çekirdek
Arka planda, her vahşi sunucu, DigitalBits’in temelini oluşturan DigitalBits Core ile arabirim oluşturur. DigitalBits Core programlama, DigitalBits Konsensus Protokolü (SCP) aracılığıyla her değişimin durumu ile ilgili olarak farklı Core vakalarıyla onaylama ve koordine etme çalışmasını titizlikle gerçekleştirir. DigitalBits Ağının kendisi, dünyadaki farklı insanlar ve dernekler tarafından çalışan birbirine bağlı DigitalBits merkezlerinin bir araya gelmesidir. Birkaç örnek, konuşabileceğiniz bir boondocks sunucusuna sahipken, diğerleri sadece tüm sistemin değişmeyen kalitesini oluşturmaya hizmet eder.
DigitalBits Core ürününü tanıtmak için en zahmetsiz yaklaşım, DigitalBitsOrg / Quickstart yerleştirme resmini kullanmaktır.
Başkalarına bağımlı olmadan, kime güvenebileceğiniz konusunda daha fazla güce sahip olma ya da temel olarak DigitalBit’lerin diğer insanlar için aşamalı olarak sağlam ve güçlü olmalarını sağlamak için değişimi yapmak için kendi DigitalBits Core fırsatınıza sahip olabilirsiniz.
Engin Görüntü: DigitalBits Ağı
DigitalBits Ağı, çeşitli kişiler ve dernekler tarafından denetlenen DigitalBits merkezlerinin genel bir birikimidir. Sistemin dolaşımdaki fikri onu sağlam ve güvenli kılar.
Bu DigitalBits merkezleri — hub sistemleri — uzun zamandır değer temelli toplantılar konusunda hemfikir. Sistemdeki her borsa biraz masrafa mal olur: 100 Nibbs (0.00001 XDB). Bu masraf, performans gösteren sanatçıları sistemi spam yapmaktan alıkoyuyor.
Website: https://www.digitalbits.io/
Twitter: https://twitter.com/DigitalBitsOrg?lang=en
Telegram: https://t.me/digitalbits
Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5026550.0 / https://bitcointalk.org/index.php?topic=5112064
Westart: https://www.westart.co/project/digitalbits-presale
submitted by Afandoras to u/Afandoras [link] [comments]

Siyonizme bağlı büyük tehditler

1. Marksizm - Eguality Dünya görüşü ((Marksist) sosyalizm, Marksizmin hükümete ve topluma uygulanmasıdır, komünizm, Marksizmin nihai hedefidir Sosyal eşitlikçilik (toplumdaki farklı insan gruplarının eşitliği, mutlak egualite, insanlar egual yapılmalıdır) farklılıkları ortadan kaldırarak Sınıf Çatışması Tarihsel Materyalizm Cinsel Eguality (cinsiyet ve cinsellik) Feminizm Kürtaj LGBT Hakları Irk Eguality Diversit Çokkültürlülük Sosyal adalet izafiye Ahlaki Relativ: Uygunluk (farklılıkların ortadan kaldırılması) prbğiğeniyiem dönme hareketi örmdunlism (fabian society) Kültürel Marksizm (Frankfurt Okulu) Kritik teori Politik doğruluk Soçdallem (varlantı inctide: Morclsa-teninlem / Bolehevisn, Demacratie Saçlalism, Sosyal Demeracy, Frankfurt Sehaol idaresi sabit Ekonomi İşçi hakları totaliter enternasyonalizm kozmopolitlik Konünizm (Marksizmin nihai hedefi, esasen imkansız olan, sosyalizm yoluyla başarılmalıdır) Ortak Mülkiyet Anarşi
2. Liberalizm - Bireysellik, Özgürlük ve Eguality Bireyciliğinin Dünya Görüşü
Bireysel eşitlikçilik (insanlar egual olarak doğar ve egual değerine sahiptir, egual haklara sahip olmayı hak eder (egual medeni ve siyasal haklar) Liberteryenizm Anti-otoriterizm, Laiklik, Din Özgürlüğü İfade özgürlüğü Hoşgörü (Açık Toplum / İzin Veren Toplum / Kültürel Liberalizm Dejenere / Yolsuzluk
Anarşizm Dönüğracy (kural 0? Ele MajorLEy) Çak dosya 5 AN öğre) (OLABGFAV), 15. LAEUAMRM 6 Bilekten hayatını sürdürüyor ve BEleBi, Majoritarianism (mafya kuralı) İktidar Ayrımı (anti-otoriter Federalizm taşralı olma Temsilciler / Parlamenterizm Siyasi Partiler / Partizan Politika Bürokrasisi Egual Medeni ve Siyasi Haklar Genel Yetki (veya genel olarak oy hakkı; Doğal ve yasal haklar) Refah / Refah devleti Sivil milliyetçilik Açık Sınırlar / Göç
kapitalizm materyalizm Mammonizm Plutokrasi Yüksek Finans Sanayicileri Medya / Eğitim (kamuoyunu etkileyebilir Tüketimcilik Sosyal Mühendislik Kitle İletişim Eğitim (Aydınlar) Üniversiteler Gazetecilik Setini Reklam verenleri Küreselleşme (Ecönamie glbatizetin Uluslararası Fin Labür sil İmalat İşsizlik İhracatı Ucuz Yasadışı İşsizlik İşsizliğinin Önemi Uluslararası Ticaretin Uluslararası Ticaret Şirketi Uluslararası Bankalar Ticaret Anlaşmaları / Anlaşmalar uluslararası kuruluşlar / siyasi ve ekonomik birlikler / Tek pazarlar (BM, AB, USAN, Interpol Bankacılığı Faiz (ve genel olarak borç) kredi kartları işletmeler / Araç Kredileri / Öğrenci Kredileri Özel Merkez Bankacılığı Borç Temelli Fiat Para Birimi Kesirli Rezerv Bankacılık Enflasyonu Hükümet paranı Uluslararası Bi Ücretsiz Market Ekonde Free İşçilerin Çevreyi Yok Etmesi Cezaevi Sanayi Kompleksi / Askeri Sanayi Kompleksi Fikri Mülkiyet Ücret Kölelik Şirketleri Sınırlı Sorumluluk Borsa Spekülasyon Tekeller / Oligopoller / Konglomerler Ticaret birlikleri
Topluluklar (Kulüpler) Gizli Topluluklar Birlikler ve kardeşlikler de sendikalar Masonluk (Liberalizme yol açtı) İnsancıllık İlluminati
3. İbrahimi Din - Semitik Morldview Yahudiliği Hristiyanlık Kilise Evrenselliği Satanizm
Kaynak : Siyonizme bağlı büyük tehditler
submitted by benefo to Sirdosyasi [link] [comments]

Güvenli Blok Zinciri Yatırımı — FintruX

Blok zinciri teknolojisini artık günümüzde yediden yetmişe herkesin bildiğinden şüphe yok. Sistemi her an çökebilecek güvensiz bir sistem olarak görenlerin aksine gayet detaylı bir şekilde şifrelenmiş, çözülmesi neredeyse imkansız olan karmaşık bir yapı olarak görenler çoğunluktadır.
Kripto paralar, çok dalgalı olmalarına rağmen günden güne yükselen trendleriyle şu an için hala iyi bir yatırım aracı olarak görülüyor. Fakat geleneksel para transferi yöntemleriyle kıyaslandığında kripto para transferlerinin zaman zaman uzun süreler aldığını düşünürsek hala bir hayli yolu var gibi gözüküyor.
Para transferleri temelinde eşe dosta, arkadaşlara borç vermek şeklinde gerçekleşiyordu. Sonrasında ise borsa ve gayrimenkul yatırımcıları için piyasada yerini aldı. Eşler arası bir ödünç verme yöntemi olan FintruX, ekibinin, yatırımcılarının ve destekçilerinin yardımıyla modern dünyaya giriş yapacaktır.
Aslında konuya kredi vermek olarak bakarsak bankalar haricinde eşler arası kredi hizmeti sunan başka platformlarda mevcut. Fakat bu platformlar maalesef kredi verirken borç verenlerin korunması noktasındaki sıkıntıları çözebilmiş değiller.
Hali Hazırdaki Kuruluşların Karşılaştığı Sıkıntılar Bahsettiğim gibi eşler arası kredi platformları hali hazırda piyasada mevcut durumdadır. Bu platformlar, borçlulara sağladıkları esnek geri ödeme imkanlarıyla ve çevrim içi başvuru süreçleriyle daha hızlı ve daha kolay hizmet sunmaktadırlar. Fakat bununla beraber faiz oranlarını yüksek seviyelerde tutmaları borçlular için büyük bir dezavantaj getirmektedir.
Bunların yanı sıra, bir çok aracı kullanmaları ve şeffaflık düzeylerinin düşük olması da borçluların korunması noktasında büyük bir sıkıntı oluşturmaktadır.
Borç verenler açısından baktığımızda bu tarz bir çok platform, kredi değerlendirme süreçlerindeki tutarsızlıklarıyla, borcu verecek olan tarafın riski tamamen üstüne almasını beraberinde getiriyor.
FintruX Modeli FintruX 2017 tabanlı olup borç verenleri ve borçluları çevrim içi bir platformda eşler arası transfer metoduyla birleştirmek amacıyla kuruldu.
Henüz daha yeni olan kuruluşlar bankalardan ve diğer kredi kuruluşlarından teminatsız krediler almakta zorlanmaktadır. Buna, şirketlerin yeni oldukları için mali hesaplarındaki dengesizler ve kredileri onaylansa dahi başvuru ve onaylanma süreçlerinin aylar sürmesi neden oluyor. Bu da acil para gereksinimlerinde hızlı bir çözüm arayan firmalar için çözüm getirmiyor.
FintruX’un bu gibi problemleri nasıl çözdüğünü inceleyelim. FintruX oluşumu, blok zinciri teknolojisinin yardımıyla teminatsız kredileri olabilecek maksimum güven ortamında çözmek istiyor. Bu alanda blok zinciri teknolojisini kullanmalarıyla bir öncü olmak istiyorlar.
Borç veren/Borç alan tarafların üzerinde mutabakata vardıkları koşullara bağlı kalarak, her farklı durumda oluşan anlaşmaları akıllı sözleşmeler düzenleyerek çözmeyi planlıyorlar. Akıllı sözleşmeleri kullanmalarının nedeni, süreci otomatikleştirmesinin yanı sıra fiziki altyapı ihtiyacının ortadan kaldırılmasını, maliyetin düşürülmesini, kredi verme sisteminin geliştirilmesini sağlamaktır.
Tutarsız kredi değerlendirme sonrasındaki riskleri çözmek için ise FintruX, kademeli düzeylerde kredi iyileştirmelerini kullanıyor. Bu sistem, borç veren kişiye, borçlunun ek teminat, üçüncü şahısların/firmaların garantörlüğü, FintruX nihai koruma rezervi gibi korumaları borç veren kişiye taahhüt ediyor. Bu bağlamda platformda ödünç verilen herhangi bir para işlemi için FintruX, %10 kadar bir miktarı rezerve olarak ayırıyor.
Bunlarla beraber, borçlular FintruX sayesinde yüksek faiz oranlarından da kurtuluyorlar. Platformdaki tüm işlemler garantörlere, acentelere ve direkt olarak FintruX ağına yapılıyorken, ödüller ve geç ücret için FintruX tokenleri (FTX) kullanılıyor.
FintruX ICO Yatırımcılar için minimum işlem tutarı 1 ETH olarak belirlenmiştir. 1 ETH karşılığında, 1650 FTX token alınabilecek.
Ön satışta soft cap olarak belirledikleri 5000 ETH seviyesine çoktan ulaşıldı. Yatırımcılara ön satış etabında %10 bonusları verildi.
Bu ön satış sürecinin ardından token satışı 7 Şubat itibariyle başladı ve maksimum hedef yani hard cap için 25.000.000$’lık bir seviye belirlendi. Bu dönemde ise yatırımcılara bonus olarak %0,6-%5 aralığında ödül verilecektir.
Şu an için satışın bitmesine yaklaşık 13 gün kalmasına rağmen hedefin 18.862.250$ ile hedefin %75'lik bir kısmının tutturulduğunu görmekteyiz.
Oluşturulan toplam tokenlerin %75'lik bir kısmının bulunduğu bu satış sürecinin yanı sıra %10'luk bir kısım FintruX rezervine ve ekibine ayrıldı. Ayrılan bu tokenlerin kilitlenmiş olması yatırımcılar için büyük bir avantaj getiriyor.
Proje hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmanız açısından: Web: https://www.fintrux.com
Whitepaper: https://www.fintrux.com/home/doc/whitepaper.pdf
Twitter: https://twitter.com/fintrux
Facebook: https://www.facebook.com/FintruX/
Medium: https://medium.com/@FintruX
Telegram: https://t.me/FintruX
ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2286042
My Bitcointalk Profile:https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1573632
submitted by ck1903 to u/ck1903 [link] [comments]

THEKEY: KİMLİK TANIMLAMA

THEKEY PROJESİ THEKEY projesinin amacı, devletin yetkilileri tarafından asıl olarak yetkili kılınan Kişisel Tanımlanabilir Bilgiyi (KTB) kullanarak blok zincir tabanlı dinamik çok boyutlu kimliği olan bir kimlik doğrulama (IDV) aracı ve sistemi geliştirmektir. IDV’de dünyanın önde gelen bir çözüm sağlayıcısı olan THEKEY Projesi sektöründeki yeniliklerden yararlanmak için buradadır.Bu özelliklerin yanı sıra blok zinciri ve akıllı Sözleşme teknolojileri geliştirmek, İkinci nesil IDV çözümü de bu amaçların arasındadır.
Niçin THEKEY bu kadar önemli ? Projelere veya etkinliklere katılan kişilerin kimliklerini ve bunu doğrulamaya olan ihtiyaç, giderek artan sayıdaki kurum ve birey için gün geçtikçe artan bir taleptir. Bir banka hesabı açtığınızda, uçuşlarda bulunup yurtdışına giderken, hastaneye gidip sosyal sağlık sigortası talep ettiğinizde, kredi kartlarını kullanarak alışveriş yaptığınızda, hatta evinizin kapısını bir anahtarla açtığınızda, bu kimlik doğrulama etkinliğine her zaman ihtiyaç duyarız.Bu sebeple THEKEY özellikle bu alanda yoğunlaşmıştır.
THEKEY teknolojisi Çin’de bulunan birçok pazarı tüm dünyaya yayma eğlimini göstermektedir.. Sigorta acenteleri, Devlet kurumları, Sağlık endüstrisi ve daha fazlası, ülkedeki yüz milyonlarca vatandaşın kullanımını tanımlamak ve izlemek için ürünü zaten kullanıyor. Bu sistematik ürünler için çok sayıda telif hakkı ve patent elde edilmiştir. THEKEY, kullanıcıların bulunduklarını söylediği kişinin mutlak güvencesi sağlamak için blok zincir teknolojisini kullanmaktadır. Hükümet verileri ve biyometri de dahil olmak üzere en az altı güçlü unsur kullanılarak, devlet kurumları ve özel kuruluşlar tarafından kullanılabilen bir kimlik doğrulama sağlar. Başlangıçta bir Çin’i hedef alan THEKEY, kayıp, çalınmış veya dövülmüş kağıt temelli kimlik gereksinimlerini tek bir güvenli çözüm ile değiştirmeyi hedefliyor.
Kimlik sistemi içeren bu yazılım yöneticileri zaten Çin hükümetinin birden fazla koluyla son derece yakın bir çalışma ilişkisine sahip ve bu teknolojinin geliştirilmesine devam etmek için onlarla birlikte yardımlaşarak çalışmaktadırlar.Dışarıdan bakıldığında, bazı düzeylerde hükümetin onay ve destek verdiği birkaç blokaj zinciri hizmetinden biri gibi görünüyor.
THEKEY’in farkı nedir Daha Güvenilir Sonuçlar
Sistemi iç düzeyde destekleyici veriler gerçek zamanlı olarak toplanmış, kapsamlı, doğru ve güvenilirdir. Veriler ayrıca önceden hükümet işlemleri ve bilgileri tarafından kesin olarak onaylanmıştır.
Daha az maliyet
Veri kaynaklarının tam ve düzenli olarak kullanımı. Veri toplama, işleme ve kimlik doğrulama işlemleri için yinelenen işlerden kaçınılır.
Daha İyi Kullanıcı Deneyimi
Bireysel kullanıcıların herhangi bir uygulama yüklemesi veya herhangi bir bilgi yüklemesi gerekli değildir.
THEKEY’in Ulaştığı Başarılar Uzun çalışmalar sonucu yirmi üç telif hakkı elde edildi, on beş patent, SIPO tarafından kabul edildi ve tasdik işlemi başlatıldı.THEKEY’in birinci nesil IDV çözümü şu anda insanlar, emekli maaşı ya da sağlık sigortası ödemeleri için ödeme alabilecekleri iki pilot şehirdeki mobil sosyal sigorta ödemesinde kullanılmaktadır. IDV çözümü, şu anda yüz otuz milyondan fazla kişiyi kapsayan başka kırk bir ilde konuşlandırılıyor. İlgili hükümet yetkilileri tarafından doğrulanmış, altmış altı ildeki iki yüz on yedi milyon kişinin kişisel kimlik verileri gerçek zamanlı olarak bağlı. Bu IDV’nin sağlam bir temelini oluşturmaktadır. Dünyanın önde gelen firmaları ile imzalanan ticari sözleşmeler ve IDV ürünlerinin iş modeli bu Beyaz Kitaptaki kısmen kanıtlanmıştır.Devlet kurumları, bankalar, sigorta şirketleri ve bir üniversite ile birlikte altı ilgili ulusal laboratuvar kurulmuştur.
ÖZET OLARAK; Bu sistem, kripto endüstrisini ve blok zincir teknolojisini etkileyen kimlik ve tanımlama sorununa komple bir çözüm sağlıyor gibi görünüyor. Sürdürülebilir, uygun fiyatlı kimlik tanıma teknolojisini sunmak, küresel blok zincirinin benimsenmesi ve bunun birçok faydasının daha kolay geçişi için yol açacaktır. THEKEY en başarılı projelerden birisi olarak göze çarpıyor ve yatırım için her anlamda uygun.
Website : https://www.thekey.vip/
Telegram For Any Queries: https://t.me/joinchat/FkZtERGQ1qUEU7iAzC6xVQ
WhitePaper : https://www.thekey.vip/sites/default/files/pdf/THEKEY_Whitepaper_171112.pdf
ANN : https://bitcointalk.org/index.php?topic=2332397.msg23723841#msg23723841
My Bitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1573632
submitted by ck1903 to u/ck1903 [link] [comments]

Nucleus Vision — Perakende Gelişimi ve Müşteri Memnuniyeti

Nucleus Vision, adındaki ‘’vision’’ kelimesinden de anlaşılacağı üzere günden güne yaygınlaşan kripto sektörüne yeni bir vizyon getirmek için yola çıkmış bir proje. Blokerler ve gerçek zamanlı sensör teknolojileri aracılığıyla perakendecilere önceden erişilen istatistikleri yakalayan bir yenilik getirdi. Nucleus, ele geçirilen kimlik bilgileri için basit bir blok ağacı tabanlı istatistik ağı oluşturarak, müşterilerin gizliliğini korumak, istihbarat elde etmek ve nCash tokenlerini entegre etmekle bir uluslararası sadakat ağını oluşturuyor.
Tescilli IoT sensör çağı, herhangi bir patronu tanımlamak için herhangi bir Bluetooth, WiFi veya yüz tanıma teknolojisine ihtiyaç duymuyor.
Nucleus Vision Yol Haritası 2013 Harvard Business School’da kabul edildi. Harvard Profesörü Eşliğinde Araştırma 408 Markalar, Yatırımcılar ve Yeni Kuruluşlar İle Mülakatlar
2014 Tim Draper’dan Angel Round yükseldi 100 Marka & 4 Telekomünikasyon Moutosu
2015 Konsept ispatı San Francisco’da barındırılan teknoloji demosu Kurumsal yatırımcılardan dolar bazında seedlerin yükseltilmesi
2016 Ürün tamamen geliştirildi 4 küresel teknoloji ortaklığı 12 katmanlı derin yığın geliştirme Telekom’dan 50 milyon benzersiz müşteri anlayışı
2017 Resmi Ürün Lansmanı Dağıtılan ION Sensörleri: 10 Telekom Ortaklıkları: 2 Neuron: Kupon sistemi Tanımlanan Kullanıcı Sayısı: 30K
2017 son çeyreği Perakende Büyümesi Dağıtılan ION Sensörleri: 15 Telekom Ortaklıkları: 3 Neuron: Dinamik Kupon Oluşturma Tanımlanan Kullanıcı Sayısı: 40K
2018 ilk çeyreği (günümüz) 50 Mağazada Dağıtım Dağıtılan ION Sensörleri: 50 Telekom Ortaklıkları: 4 Neuron: Koalisyon Bağlılık Programı Tanımlanan Kullanıcı Sayısı: 100K
Nucleus Vision Yatırımcıları Nucleus’un amacı web ile çevrimdışı perakende sektöründe uluslararası boşluğu kapatmaktır. Tim Draper, Reliance Capital ve daha birçok ünlü tüccarlar sponsorluğunda Vodafone, Reliance Communications ve Idea Cellular ile ortaklıklar kuruldu.
Nucleus Vision Dünyası IoT, perakende satış mağazalarında, evlerde, arabalarda, telefonlarda ve cihazlarda zaten mevcut. Bu süreçte, şirket-müşteri kontağı daha yakın bir şekilde sürdürülebiliyor. Nucleus, dünyayı birbirine bağlı IoT cihazlarının bir ağına çevirmeye odaklanmış durumda. Nucleus’un teknoloji ekibi zaten Nucleus Home, Nucleus Cars, Nucleus Health, Nucleus Agri, Nucleus City ve Nucleus Air’i bir araya getirmeye başlamış. Nucleus platformunun, tarım, ulaşım, sağlık hizmetleri gibi alanları birbirine bağlayacak büyük uygulamaları olduğu düşünülmektedir.
Nucleus Vision Güvenliği Nucleus’un akıllı IOT sensörleri, potansiyel tehditleri , hack saldırılarını belirler. Bu verileri kendi ağı üzerinden ilgili makamlara güvenli bir şekilde ileterek, daha geniş konut, ticari ve endüstriyel güvenlik sistemlerinin vazgeçilmezi haline gelebilir. Bu kayıtlar hem gerçek zamanlı hem de olay sonrası güvenliği için uygulanabilir ve burada IOT sensörleri saldırganları belirlemek için kullanılabilir. Nucleus, kullanıldığı bölgeleri, herkes için daha güvenli bir alan haline getirmeye yardımcı olmak için rahat ve bağımsız bir ekosistem oluştururak blok zinciri üzerindeki durumlara, alternatiflerine göre çok daha efektif bir çözüm sunmaktadır.
Nucleus Vision Perakendeciliği Müşteri sadakati yaratan otomatik çözümler üretmek için Nucleus Vision, blok zincir, veri, sensörler ve akıllı analizi kullanır. Perakendeciler için Nucleus’un IoT çözümü, müşterilerin izlediği yolları, favori ürünleri ve markaları alıp, mağazaya daha sonraki etapta gelecek müşterilerin davranışlarını tahmin etme gibi daha önce mümkün olmayan müşteri davranışları hakkında bilgi sağlar . Bu sayede, kendinize özgü bir müşteri deneyimi yaratarak daha fazla müşteri memnuniyetini hedeflemeniz kolaylaşacaktır.
Daha önceden bahsettiğim gibi Nucleus, blok zinciri özellikli teknolojisiyle çevrimdışı ve çevrimdışı dünyayı kesintisiz bir şekilde bağlamayı hedeflemektedir. Bu süreçte, global olarak doksan bir milyon mağazayı ziyaret eden iki buçuk trilyonun üstünde müşterinin, gerçek zamanlı olarak perakende alışveriş deneyimini geliştirmeyi hedeflemektedir.
Şu an dünya üzerinde hali hazırda, müşteri davranışlarını inceleyen, kontrol eden ve bunları kendi lehine kullanan büyük şirketler mevcut. Bilinçli şirketler bu analizler için sağlam rakamları gözden çıkararak kar marjlarını bir hayli arttırmakta. Fakat bu analizler, nispeten manuel diyebileceğimiz yöntemlerle oluşturulmakta ve bir kısmı gerçekçi verilerden uzak olmaktadır. Bu bilgi ticareti için gerçek verilerini paylaşan müşterilere ödül olarak nCash tokenlerinin verilmesi gündemde. Bunun da en güvenilir haliyle bir istatistiksel çalışmanın temellerini oluşturacağı kanaatindeyim.
Perakendeci — Müşteri Token İlişkisi
Bir müşteri, nCash kullanan perakende satış mağazasına girdiğinde sırf walk-in dediğimiz müşterinin mağazada dolaşmasıyla birlikte başlayan süreçte, ödül olarak perakendecinin sahip olduğu nCash tokenlerinden bir miktarı müşterinin nCash cüzdanına geçer.
Ardından müşteri alışveriş yaptığında, nCash tokenleri şeklinde sadakat puanları alır.
Perakendeci, müşteriden bir takım kişisel bilgiler ister ve müşteri perakendeciyi bu bilgileri alması için yetkilendirdiğinde, müşteri tokenle ödüllendirilir.
Bu sistem, iki farklı perakendeci arasında da token karşılığında müşteri bilgilerini paylaşma şeklinde gider.
Yani, müşteri aslında tek bir yerden alışveriş yaptığında aynı zamanda başka perakendecilerin portföyüne girecektir, bu sayede hem müşterinin alışveriş yapabileceği nCash perakendecisi çoğalmış olacaktır, hem de perakendecilerin de kendi aralarında alışveriş yapmalarına olanak sağlayacaktır. Karşılıklı bir win-win durumundan bahsedebiliriz.
Lider Ekip Proje, şirketin aynı zamanda CEO’su olan Abhishek Pitti önderliğinde ilerlemektedir. Proje liderlik ekibine, yatırımcılara ve danışmalara baktığımızda çoğu projede göremediğimiz kaliteli CV’lere ulaşmamız mümkün. Komplesine, detaylı olarak linkedin hesaplarıyla birlikte https://nucleus.vision/team linkinden ulaşabilirsiniz.
ICO ICO hakkında başka bir makalemde daha detaylı bilgi vermek istiyorum. Fakat kısaca bahsetmem gerekirse, Nucleus sensörlerini test etmek amacıyla Hindistan’da bir kaç perakende mağazını kullandı. Proje olarak baktığımız daha çıkmadı, çıkınca bir bakalım ne olacak dediğimiz şey aslında hali hazırda piyasada bulunmakta. ICO takipçileri de bunun farkındadır ki Nucleus Vision resmi Telegram grubu (https://t.me/NucleusVision) şu an itibariyle 43800 üyesiyle aktif şekilde yola devam etmektedir. Bu tarz projeleri bilenleriniz bu rakamın hiç de hafife alınmayacak bir etki ve güven yaratacağının farkındadır.
Ethereum ödemesiyle gerçekleştirilecek 40 Milyon $ token satış sınırı koyulmuştur. ICO’nun bitiş tarihi net olarak paylaşılmazken 2018'in ilk çeyreğinde kapanacağı resmi olarak belirtiliyor. Genel olarak ICO ortalamalarının üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz, fakat yakalayamayacak bir projeden bahsetmedik.
Özet IoT ağı, teknolojinin gelişimiyle beraber hayatın her alanına girmeye başladı. Bu teknolojiyi destekleyen ve geliştiren nitelikteki Nucleus Vision, insan ihtiyaçlarının daha kolaylıkla sağlanabilmesi için sayısal verileri kullanan bir proje. Üstelik bu teknolojiyi hayatın farklı alanlarına da yaymayı kendine hedef belirlediğinden dolayı, global olarak teknolojik gelişime katkı sağlayacağını düşünmekteyim.
Sizlerle, heyecanlandığım, yazmaktan da son derece haz aldığım yüksek reytingli bir projeyi paylaşmak istedim. Sizlerle paylaşacağım resmi linklerle beraber Nucleus Vision hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmanızı tavsiye ederim:
Nucleus Vision Official Website: https://nucleus.vision/
Official ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2455575
My Bitcointalk Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1573632
submitted by ck1903 to u/ck1903 [link] [comments]

MarketPeak Türkiye sunumu Turkish presentation KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER (kpss notları) Bakan Faruk Çelik Bütçe Görüşmelerinde Personel Alım Açıklaması İZOLLU TV - Herkesi ev sahibi yapan kuruluş FuzulEV Kayıt YouTube Social Impact

bağlı kuruluşlar hakkında Hasan AYKIN tarafından yazılan gönderiler. VERGİ DOSYASI MALİYE, VERGİ HUKUKU, VERGİ İHTİLAFLARI İLE KARA PARA AKLAMAYA DAİR Emek Yerleşkesi Adres: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, İsmet İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek / ANKARA Telefon: 0 (312) 204 60 00 Dikmen Yerleşkesi Adres: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Devlet Mahallesi Dikmen Caddesi No:12 06420 Çankaya / ANKARA Telefon: 0 (312) 415 29 00 @HMBakanligi @HMBakanligi @HMBakanligi @HMBakanligi. Vergi İletişim Merkezi (VİMER): 189 T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından sunulan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bağlı Kuruluşlar İlgili Kuruluşlar İlişkili Kuruluşlar. FAALİYETLER. Haberleşme Denizcilik Demiryolu Havacılık Karayolu E-Hizmetler Projeler Şehirler. MEVZUAT. Bu kuruluşlar bir bakanlığa bağlı, ilgili ya da ilişkili kuruluşlar olarak ilintilendirilmektedir. Bağlı kuruluşlar, genel itibariyle bir bakanlığın ana hizmet faaliyetlerini yürütmekle birlikte ayrı bir kanunla kurulan ve genel müdürlük ya da başkanlık şeklinde teşkilatlanan kuruluşlardır.

[index] [818] [5813] [7098] [4857] [3545] [1550] [5129] [4904] [6685] [7387]

MarketPeak Türkiye sunumu Turkish presentation

İZOLLU TV - Faizsiz sistemle herkesi ucuz bir maliyetle ev sahibi yapan kuruluş FuzulEV. FuzulEV bir FUZUL GRUP Kuruluşudur.FUZUL GRUP’a Bağlı Kuruluşlar:FuzuEV,3.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ... DÜNYA HARİTASI ÇALIŞMASI-1 #harita#dünya#ülkeler#coğrafyaharita#tytcoğrafa#ayt#kpss#yks - Duration: 19:41. yavuz tuna coğrafya 903,365 views Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için Google hesabınız var mı? YouTube, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için Google gibi güçlü kaynaklarıyla Google'ın bir parçasıdır. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için Google programı; G Suite, Reklam Bağışları ve daha birçok araçla kâr amacı gütmeyen kuruluşlara destek olur. Platformumuz yapay zekâ, dijital para, blok zinciri, finansal teknoloji ve token varlıklarıma odaklanan şirketlerin yatırımcılar, alıcılar, bağlı kuruluşlar ve potansiyel müşteri ... T.C. İçişleri Bakanlığı Resmi Youtube Hesabı

http://forex-portugal.binaryoptionstrader.website